31 Δεκέμβριος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Στο 62% η απορρόφηση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Με το κλείσιμο του 2021, η απορρόφηση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής ανήλθε στο 62% επί του προϋπολογισμού (δημόσιας δαπάνης) για επενδύσεις. Συνολικά έχουν καταβληθεί για την χρηματοδότηση επενδύσεων 2,7εκ€, εκ των οποίων: τα 2,3εκ€ περίπου στις ιδιωτικές επενδύσεις και τα 0,4εκ€ περίπου στις δημόσιες επενδύσεις Συνυπολογίζοντας και τα υπόλοιπα... »
31 Δεκέμβριος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές 1.000.000€ σε επενδυτικά σχέδια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Τις τελευταίες ημέρες του έτους πραγματοποιήθηκαν πληρωμές (δημόσια δαπάνη) 1.000.000€ περίπου σε επενδυτικά σχέδια με δικαιούχους τους «ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», «ΡΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ», «ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», «ΚΟΤΣΑΝΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ», «ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», «ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ», «ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», «ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ», «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑ ΕΕ», «ΝΙΚΟΛΑΟΣ... »
23 Δεκέμβριος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”

Εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας “ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ και αφορά την προώθηση και ενεργοποίηση του αλιευτικού τουρισμού. Το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης. επίδειξης καλής πρακτικής,... »
16 Δεκέμβριος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”

Εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ και αφορά την εφαρμογή πιλοτικής δράσης για την διαχείριση των λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της οικολογικής αξίας των περιοχών... »
16 Δεκέμβριος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση διακρατικού σχεδίου συνεργασίας “ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ”

Εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, το διακρατικό σχέδιο συνεργασίας “ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ και αφορά την δικτύωση προστατευόμενων περιοχών από την συνθήκη RAMSAR & NATURA 2000, με απώτερο στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ανάδειξη της παραγωγικής/αναπτυξιακής... »
16 Δεκέμβριος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Υποβολή 16 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στο LEADER Αλιείας, συνολικού προϋπολογισμού 3,3εκ€

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την υποβολή ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, για την ενότητα του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ, υποβλήθηκαν 16 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 3.314.957,34 και δημόσιας δαπάνης 1.657.478,68€. Οι 12 προτάσεις αφορούσαν την δράση των κρατικών ενισχύσεων,... »
3 Δεκέμβριος 21 | Προκυρήξεις

Η 15/12/2021 νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (LEADER Αλιείας) Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (LEADER Αλιείας) ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ παρατάθηκε έως την 15/12/2021 και ώρα 16:00, λόγω των καταστροφών που συντελέστηκαν στην περιοχή της Ι.Π. Μεσολογγίου, κατόπιν κακοκαιρίας. Η εν λόγω πρόσκληση δεν δινόταν να παραταθεί περαιτέρω, δεδομένου της ήδη πολύμηνης διάρκειά... »