31 Ιανουάριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ένταξη 4 επιπλέον ιδιωτικών επενδύσεων στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, εντάχθηκαν τέσσερις (4) επιπλέον ιδιωτικές επενδύσεις στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Πλέον, οι ενταγμένες στο τοπικό πρόγραμμα ιδιωτικές επενδύσεις ανέρχονται σε εξήντα έξι (66), με συνολικό προϋπολογισμό 16.791.277,04€ και δημόσια δαπάνη 9.704.546,40€. Για περισσότερες... »