23 Ιούνιος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις, Προκυρήξεις

Απόφαση ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων LEADER Αλιείας, συνολικού προϋπολογισμού 3.120.672,57€

Με την υπ’ αριθμ. 116/23-6-2022 απόφαση ένταξης ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης των 16 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ και ειδικότερα στον τομέα του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων ιδιωτικών... »
20 Ιούνιος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

1η συνάντηση εταιρικού σχήματος διακρατικού σχεδίου συνεργασίας “Ζωή στους Υγροβιότοπους”

Στις 16 & 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση του εταιρικού σχήματος του διακρατικού σχεδίου συνεργασίας “Ζωή στους Υγροβιότοπους”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ και στο οποίο συμμετέχουν η Αιτωλική Αναπτυξιακή, η ΕΤΑΝΑΜ, η Αναπτυξιακή Ολυμπίας, η Τριχωνίδα Αναπτυξιακή, η Αναπτυξιακή Καβάλας, η Αναπτυξιακή Ροδόπης, η Αχαΐα Αναπτυξιακή και... »
15 Ιούνιος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Διατοπικό σχέδιο συνεργασίας “Προώθηση της υπεύθυνης αλιείας στην μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων”

Το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας “Προώθηση της υπεύθυνης αλιείας στην μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων”  έχει εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, και από την ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, με προϋπολογισμό 254.000,00€. Το διατοπικό σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της υπεύθυνης αλιείας στην μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων,... »
9 Ιούνιος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

1η συνάντηση εταιρικού σχήματος διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “Πρωτοβουλία Αλιέων για την Προστασία του Περιβάλλοντος”

Την Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση του εταιρικού σχήματος που υλοποιεί το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας “Πρωτοβουλία Αλιέων για την Προστασία του Περιβάλλοντος”, το οποίο έχει ενταχθεί στα τοπικά προγράμματα LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ των ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΕΤΑΝΑΜ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ και το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ... »