5 Ιούλιος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ένταξη διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “Το βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ”

Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδοών, κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης, υπέγραψε την απόφαση ένταξης του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας (ΣΔΣ) “Το βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ – BIO EFFECT GREECE”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ 2014-2020 και τα τοπικά προγράμματα CLLD/LEADER των συμμετεχουσών ΟΤΔ, με προϋπολογισμό 353.000,00€. Το διατοπικό... »
5 Ιούλιος 22 | Προκυρήξεις

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την δημιουργία κέντρου τουριστικής πληροφόρησης από τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (καταληκτική ημερομηνία 26/7/2022)

Το έργο “Δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης” χρηματοδοτείται από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ. Περίληψη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  θα διενεργήσει ηλεκτρονικό Ανοικτό  (κάτω των ορίων) για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια  με τίτλο: «Δημιουργία Κέντρου Τουριστικής... »