29 Νοέμβριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (115.022,82€) δημοσίων επενδύσεων στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής πραγματοποιήθηκαν δυο (2) πληρωμές δημοσίων επενδύσεων, ύψους 115.022,82€. Η μια πληρωμή αφορούσε το σκέλος του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ και η άλλη το σκέλος του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ. Ειδικότερα, οι πληρωμές αφορούσαν τα έργα: Ανάπλαση κεντρικής... »
22 Νοέμβριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποιήσεις τεχνικών δελτίων Πράξεων LD311-0054346 και LD311-0053837

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις των τεχνικών δελτίων των Πράξεων LD311-0054346 και LD311-0053837. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα αρχεία: Τροποποίηση LD311-0054346 Τροποποίηση LD311-0053837... »
11 Νοέμβριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση τριών νέων παρτίδων πληρωμής (190.473,07€) στο LEADER ΠΑΑ

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε τρεις νέες παρτίδες πληρωμής, ύψους 190.473,07€. Οι πληρωμές αφορούν τα έργα: LD311-0054171 (βελτίωση και εκσυγχρονισμός επιχείρησης εστίασης) LD311-0048623 (επιχείρηση ενοικίασης σκαφών) Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου... »
9 Νοέμβριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή (121.038,50€) σε δημόσιο έργο στην Ι.Π. Μεσολογγίου από το LEADER Αλιείας

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής καταβλήθηκε ποσό 121.038,50€ για το έργο “Διαμόρφωση και βελτίωση υπαίθριου θεάτρου και περιβάλλοντος χώρου πρασίνου”, το οποίο υλοποιείται από τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας. Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού... »
3 Νοέμβριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση τριών νέων παρτίδων πληρωμής (82.069,93€) στο LEADER ΠΑΑ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε τρεις (3) νέες παρτίδες πληρωμής, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, ύψους 82.069,93€. Οι πληρωμές αφορούν τα έργα: LD311-0054276 (τυποποίηση μελιού) LD311-0051637 (εκσυγχρονισμός και επέκταση υφιστάμενου οινοποιείου με προσθήκη χώρου γευσιγνωσίας και εμφιάλωσης) LD311-0052189 (τυποποίηση εσπεριδοειδών).... »