24 Φεβρουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Διαβούλευση με την Ο.ΣΥ.Ν. για το νέο πρόγραμμα LEADER

Την Κυριακή 19/2/2023 πραγματοποιήθηκε, στην Αθήνα, εξαιρετική διαβούλευση με τα μέλη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.) για το νέο πρόγραμμα LEADER της περιοχής μας, στο πλαίσιο της Γ.Σ. και της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ομοσπονδίας. Η Ο.ΣΥ.Ν αποτελεί διαχρονικό μέλος των εταιρικών σχημάτων των Επιτροπών Διαχείρισης Προγραμμάτων LEADER της περιοχής... »
22 Φεβρουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή (52.785,29€) δημόσιας επένδυσης στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε μια (1) παρτίδα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 52.785,29€, η οποία αφορά την ανάπλαση τμήματος του οικισμού Ανθοφύτου. Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την παραπάνω πληρωμή, έχει ως ακολούθως: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... »
17 Φεβρουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Νέα πληρωμή (43.148,45€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής (τομέας ΕΠΑλΘ)

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενέκρινε ένα (1) αίτημα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 43.148,45€, το οποίο αφορά την Πράξη LA311-0469823 (ίδρυση τουριστικής μονάδας), η οποία έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ και στο ΕΠΑλΘ. Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την παραπάνω πληρωμή, έχει ως ακολούθως:... »
17 Φεβρουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή (49.890,05€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε μια (1) παρτίδα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 49.890,05€, η οποία αφορά την δημιουργία νέας τουριστικής μονάδας (LD311-0053699). Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την παραπάνω πληρωμή, έχει ως ακολούθως: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ... »
15 Φεβρουάριος 23 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της υλοποίησης Πράξεων διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Συγκρότηση άτυπων τοπικών δικτύων και διακρατικού forum συνεργασίας. Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α αφορά τη δράση «Συγκρότηση άτυπων δικτύων και διακρατικού forum συνεργασίας» του σχεδίου διακρατικής... »
14 Φεβρουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Ίδρυση τουριστικής επιχείρησης ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:... »
8 Φεβρουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή (39.398,85€) σε δημόσιο έργο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής (τομέας ΕΠΑλΘ)

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενέκρινε ένα (1) αίτημα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 39.398,85€, το οποίο αφορά την Πράξη “Διαμόρφωση και βελτίωση υπαίθριου θεάτρου και περιβάλλοντος χώρου πρασίνου”, η οποία έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ και στο ΕΠΑλΘ. Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και... »