31 Μάρτιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Ίδρυση τουριστικών κατοικιών Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: ΟΕΕ_ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ... »
30 Μάρτιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προβολή της Ναυπακτίας στην Θεσσαλονίκη

Με 15 δημοσιογράφους των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης συναντήθηκαν ο Δήμαρχος κ.Βασίλης Γκίζας και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ.Ντίνος Τσουκαλάς, στο πλαίσιο των δράσεων προβολής και εξωστρέφειας της περιοχής που πραγματοποιεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Ναυπακτίας,σ με την υποστήριξη της Αιτωλικής Αναπτυξιακής.... »
30 Μάρτιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ανοιχτή σύσκεψη/διαβούλευση για την κατάρτιση του νέου προγράμματος LEADER στον Λυγιά

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ σας προσκαλεί στην ανοικτή σύσκεψη/διαβούλευση, στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου τοπικού προγράμματος LEADER (ΠΑΑ), στην οποία μπορεί να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος (πολίτης, φορέας, επιχείρηση), προκειμένου να ενημερωθεί και να καταθέσει απόψεις/ιδέες. Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 και ώρα 20:00, στο καφενείο... »
23 Μάρτιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση επενδυτικού σχεδίου

Η ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενέκρινε τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου “Εκσυγχρονισμός μονάδας κοπής – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων”. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο: Τροποποίηση επενδυτικού σχεδίου... »
23 Μάρτιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (35.113,29€) σε επενδύσεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε δυο (2) νέες παρτίδες πληρωμών, ύψους 35.113,29€, οι οποίες αφορούν επενδύσεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER. Ειδικότερα, οι πληρωμές αφορούν τις κάτωθι πράξεις: Ανάπλαση Δημοτικής Οδού στο Αντίρριο LD311-0044927 (εκσυγχρονισμός επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος) Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας... »
22 Μάρτιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (55.675,96€) σε δημόσιες επενδύσεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε τρεις (3) νέες παρτίδες πληρωμών, ύψους 55.675,96€, οι οποίες αφορούν δημόσιες επενδύσεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER. Ειδικότερα, οι πληρωμές αφορούν τις κάτωθι πράξεις: Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας της Τ.Κ. Πλατάνου για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών... »
13 Μάρτιος 23 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση δημιουργίας βιβλίου αλιευτικής γαστρονομίας και εκτυπώσεις αντιτύπων αυτού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας «Ανάδειξη Πολιτιστικών Στοιχείων», της Πράξης «Ζωή στους Υγροβιότοπους», του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος “για την ανάθεση δημιουργίας βιβλίου αλιευτικής γαστρονομίας και εκτυπώσεις αντιτύπων αυτού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας «Ανάδειξη Πολιτιστικών Στοιχείων», της Πράξης «Ζωή στους Υγροβιότοπους», του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020”, με καταληκτική ημερομηνία... »
13 Μάρτιος 23 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας πιλοτικής εφαρμογής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, κατάρτισης μελέτης οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτύπωσης συλλεχθέντων απορριμμάτων, καθώς και κατάρτισης σχεδίου δράσης για την εφαρμογή πολιτικής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι δημοσιεύσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος “για την ανάθεση υπηρεσιών επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας πιλοτικής εφαρμογής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, κατάρτισης μελέτης οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτύπωσης συλλεχθέντων απορριμμάτων, καθώς και κατάρτισης σχεδίου δράσης... »
4 Μάρτιος 23 | Προκυρήξεις

Προσωρινά αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της υλοποίησης Πράξεων διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας... »
2 Μάρτιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ανοιχτή σύσκεψη/διαβούλευση για την κατάρτιση του νέου προγράμματος LEADER

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου τοπικού προγράμματος LEADER (ΠΑΑ) θα πραγματοποιήσει δυο ανοικτές συσκέψεις/διαβουλεύσεις, στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος (πολίτης, φορέας, επιχείρηση), προκειμένου να ενημερωθεί και να καταθέσει απόψεις/ιδέες. Οι εν λόγω συσκέψεις θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:... »