19 Απρίλιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση τεχνικού δελτίου Πράξης LD311-048625

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ τροποποίησε το τεχνικό δελτίο της Πράξης LD311-048625 “Επέκταση αγροτουριστικής μονάδας”. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω αρχείο. Τροποποίηση τεχνικού δελτίου LD311-048625... »
7 Απρίλιος 23 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πράξεων δημοσίου χαρακτήρα, στο πλαίσιο του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (καταληκτική ημερομηνία 9/6/2023)

Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12.12.16 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, της ΟΤΔ «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α.».... »
3 Απρίλιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (41.715,99€) σε LEADER ΠΑΑ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Εγκρίθηκαν δυο νέες παρτίδες πληρωμής, μια από τον ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (LEADER AΛΙΕΙΑΣ) και μια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ), συνολικής δημόσιας δαπάνης 41.715,99€. Και οι δυο πληρωμές αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις και συγκεκριμένα τα επενδυτικά σχέδια: LA311-0469024 (δημιουργία τουριστικής μονάδας διανυκτέρευσης) LD311-0050375 (εκσυγχρονισμός επιχείρησης παροχής... »
1 Απρίλιος 23 | Προκυρήξεις

Προσωρινά αποτελέσματα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση δημιουργίας βιβλίου αλιευτικής γαστρονομίας και εκτυπώσεις αντιτύπων αυτού

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση δημιουργίας βιβλίου αλιευτικής γαστρονομίας και εκτυπώσεις αντιτύπων αυτού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας «Ανάδειξη Πολιτιστικών Στοιχείων» της Πράξης «Ζωή στους Υγροβιότοπους», του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Ειδικότερα, η εταιρεία... »
1 Απρίλιος 23 | Προκυρήξεις

Προσωρινά αποτελέσματα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας πιλοτικής εφαρμογής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, κατάρτισης μελέτης οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτύπωσης συλλεχθέντων απορριμμάτων, καθώς και κατάρτισης σχεδίου δράσης για την εφαρμογή πολιτικής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας πιλοτικής εφαρμογής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, κατάρτισης μελέτης οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτύπωσης συλλεχθέντων απορριμμάτων, καθώς και κατάρτισης σχεδίου δράσης... »