31 Μάιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Νέα πληρωμή (26.940,74€) στο τοπικό πρόγραμμα LEADER

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε μια παρτίδα πληρωμής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 26.940,74€. Η πληρωμή αφορά το ακόλουθο επενδυτικό σχέδιο: Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την παραπάνω πληρωμή, έχει ως ακολούθως: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER... »
31 Μάιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Υποβολή ΦΑΚΕΛΟΥ Α πρότασης νέου τοπικού προγράμματος LEADER 2023-2027 (ΠΑΑ)

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι, μετά από μια μακρά διαδικασία διαβουλεύσεων και επεξεργασίας δεδομένων, υποβλήθηκε ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α της πρότασης για το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER 2023-2027, δώδεκα μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία. Η κατάρτιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Β έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του έχει καθοριστεί... »
29 Μάιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (31.605,18) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER

Εγκρίθηκαν δυο νέες παρτίδες πληρωμής, μια από τον ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (LEADER AΛΙΕΙΑΣ) και μια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ), συνολικής δημόσιας δαπάνης 31.605,18€. Οι πληρωμές αφορούν τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια: LD311-0051967 (εκσυγχρονισμός επιχείρησης παροχής υπηρεσιών) Διαμόρφωση και βελτίωση υπαίθριου θεάτρου και περιβάλλοντος χώρου πρασίνου Η πορεία απορρόφησης... »
25 Μάιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή (15.032,66€) σε επενδυτικό σχέδιο ιδιωτικού χαρακτήρα

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (LEADER AΛΙΕΙΑΣ) ενέκρινε ένα αίτημα πληρωμής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 15.032,66€. Η πληρωμή αφορά το ακόλουθο επενδυτικό σχέδιο: LA311-0465401 (εκσυγχρονισμός επιχείρησης κατασκευής ντεπόζιτων) Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την παραπάνω πληρωμή, έχει ως ακολούθως: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... »
24 Μάιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Επιμόρφωση μαθητών στην βιώσιμη αλιεία

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο «Ζωή στους Υγροβιότοπους», πραγματοποιήθηκε επίδειξη καλής πρακτικής για την βιώσιμη αλιεία (τεχνική fly fishing), από τον επιστημονικό διακρατικό συνεργάτη της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, σε μαθητές ηλικίας 12 – 14 ετών, στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Η βιώσιμη τεχνική fly fishing έγκειται στο γεγονός ότι... »
24 Μάιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποιήσεις ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (τομέας ΠΑΑ)

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ τροποποίησε τα τεχνικά δελτία των πράξεων: JU-CO (ΕΣΤΙΑΣΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΦΙΩΝ ΜΠΛΙΚΑ ΓΕΩ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΕΣΤΙΑΣΗ) ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Τυποποίηση) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία: ΤΡΟΠ. ΤΔΠ 19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_JU-CO_01 ΤΡΟΠ. ΤΔΠ 19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΟΠ. ΤΔΠ 19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΜΠΛΙΚΑ_01... »
19 Μάιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (76.868,69€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER

Εγκρίθηκαν δυο νέες παρτίδες πληρωμής, μια από τον ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (LEADER AΛΙΕΙΑΣ) και μια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ), συνολικής δημόσιας δαπάνης 76.868,69€. Οι πληρωμές αφορούν τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια: LA311-0442887 (ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών) LD311-0054397 (ίδρυση νέου υποκαταστήματος χονδρικού εμπορίου ελιών) Η πορεία... »
19 Μάιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Εκσυγχρονισμός επιχείρησης κατασκευής ντεπόζιτων, δεξαμενών, κάδων Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:... »
18 Μάιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: ΟΕΕ_ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ_02... »
18 Μάιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή (124.040,72€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER

Εγκρίθηκε μια νέα παρτίδα πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ), συνολικής δημόσιας δαπάνης 124.040,72€. Η πληρωμή αφορά το ακόλουθο επενδυτικό σχέδιο: LD311-0048625 (επέκταση αγροτουριστικής μονάδας — μονάδας διανυκτέρευσης σε αγρόκτημα παραγωγής βιολογικών προϊόντων) Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω... »