28 Ιούνιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αιτωλικής Αναπτυξιακής θα πραγματοποιηθεί, την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2023... »
26 Ιούνιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (19.755,64€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (τομέας αλιείας)

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (LEADER ΕΠΑλΘ) ενέκρινε δυο νέα αιτήματα πληρωμής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 19.755,64€. Οι πληρωμές αφορούν τα  ακόλουθα επενδυτικά σχέδια: LA311-0470484 (εκσυγχρονισμός ιχθυοτροφείου) LA311-0468809 (ίδρυση τουριστικής μονάδας) Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω πληρωμές, έχει... »
23 Ιούνιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Ίδρυση τουριστικών κατοικιών Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΕΕ_ΠΕΤΟΥΣΗΣ... »
22 Ιούνιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Εκσυγχρονισμός ιχθυοτροφείου (εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια) στην λιμνοθάλασσα “Παλαιοποτάμου” Για περισσότερες πληροφορίες... »
20 Ιούνιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή (43.187,11€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (σκέλος ΠΑΑ)

Εγκρίθηκε μια νέα παρτίδα πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ), δημόσιας δαπάνης 43.187,11€. Η πληρωμή αφορά το ακόλουθο επενδυτικό σχέδιο: LD311-0051125 (ίδρυση μονάδας διανυκτέρευσης) Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω πληρωμές, έχει ως ακολούθως: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ... »
14 Ιούνιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή (51.466,41€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (τομέας: Αλιείας)

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ) ενέκρινε μια παρτίδα πληρωμής, δημόσιας δαπάνης 51.466,41€. Η πληρωμή αφορά το επενδυτικό σχέδιο: LA311-0469143 (ίδρυση μονάδας διανυκτέρευσης) Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την παραπάνω πληρωμή, έχει ως ακολούθως: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ... »
13 Ιούνιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Ίδρυση μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων – διαμερισμάτων Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: Συγκρότηση... »
9 Ιούνιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

1η τροποποίηση ένταξης ιδιωτικών πράξεων Αλιείας

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ τροποποίησε την απόφαση ένταξης ιδιωτικών πράξεων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, στο σκέλος που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ... »
9 Ιούνιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (43.160,30€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER

Εγκρίθηκαν δυο νέες παρτίδες πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ), συνολικής δημόσιας δαπάνης 43.160,30€. Οι πληρωμές αφορούν τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια: LD311-0054010 (μονάδα επεξεργασίας βρώσιμων ελιών) LD311-0054346 (ίδρυση επιχείρησης εστίασης) Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω πληρωμές, έχει ως ακολούθως:... »
6 Ιούνιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (55.671,36€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Εγκρίθηκαν δυο νέες παρτίδες πληρωμής, μια από τον ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (LEADER AΛΙΕΙΑΣ) και μια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ), συνολικής δημόσιας δαπάνης 55.671,36€. Οι πληρωμές αφορούν τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια: LD311-0052340 (εκσυγχρονισμός μονάδας εστίασης) Αποξήλωση ασφαλτικού και κατασκευή νέου σταμπωτού δαπέδου σε τμήμα παραλιακού μετώπου Αστακού Η πορεία... »