30 Αύγουστος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Εκσυγχρονισμός ιχθυοτροφείου (εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια) στην λιμνοθάλασσα Παλαιοποτάμου Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε... »
18 Αύγουστος 23 | Προκυρήξεις

Αποφάσεις ένταξης δυο νέων δημοσίων επενδύσεων (ΠΑΑ)

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ενημερώνει ότι υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, οι αποφάσεις ένταξης δυο νέων επενδύσεων δημοσίου χαρακτήρα, προϋπολογισμού 633.660,65€, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (σκέλος ΠΑΑ). Ειδικότερα, οι αποφάσεις ένταξης αφορούν τις δημόσιες επενδύσεις: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ... »
16 Αύγουστος 23 | Προκυρήξεις

Οριστικός πίνακας αξιολόγησης 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δημόσιες επενδύσεις (ΠΑΑ)

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, δημοσιοποιεί τον τελικό πίνακα αξιολόγησης της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Πράξεων δημοσίου χαρακτήρα, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (σκέλος ΠΑΑ). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ... »
8 Αύγουστος 23 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης ημερίδων, εκδηλώσεων, επιμορφωτικών εργαστηρίων και υλικού προβολής

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος “για την ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης ημερίδων, εκδηλώσεων, επιμορφωτικών εργαστηρίων και υλικού προβολής, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. Αλιείας... »
4 Αύγουστος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Νέα πληρωμή στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε μια επιπλέον παρτίδα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 11.959,54€. Η πληρωμή αφορά το έργο “Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στο Αντίρριο”. Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την παραπάνω πληρωμή, έχει ως ακολούθως: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ... »
1 Αύγουστος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Επιτεύχθηκε ο στόχος πληρωμών στο LEADER Αλιείας Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Στο πλαίσιο παρακολούθησης του σκέλους του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ και της συνεργασίας με την ΕΥΔ ΕΠΑλΘ είχε τεθεί στόχος πληρωμών δημόσιας δαπάνης ύψους 1.000.000€, έως το τέλος Ιουλίου. Ο στόχος επιτεύχθηκε με τις πληρωμές να ανέρχονται σε 1.015.576,33€. Η Αιτωλική Αναπτυξιακή ευχαριστεί για την συμβολή... »