20 Μάιος 24 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (33.924,94€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκλήρωσε την διαδικασία πληρωμής δυο νέων παρτίδων πληρωμής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 33.924,94€ (LEADER ΠΑΑ). Ειδικότερα, η πληρωμή αφορά τα επενδυτικά σχέδια: LD311-0053866 (Ίδρυση μονάδας διανυκτέρευσης) LD311-0052435 (Ίδρυση μονάδας διανυκτέρευσης) Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω πληρωμές,... »