28 Ιούνιος 24 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης παραμυθιού, στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας «Το Βιολογικό Τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ – BIOEFFECTGREECE», του Προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020” (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία»

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ δημοσιοποιεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης παραμυθιού, στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας «Το Βιολογικό Τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ – BIOEFFECTGREECE», του Προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020” (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και... »
25 Ιούνιος 24 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (94.880,44€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκλήρωσε την διαδικασία πληρωμής τριών νέων παρτίδων πληρωμής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 94.880,44€ (LEADER ΠΑΑ). Ειδικότερα, η πληρωμή αφορά τα επενδυτικά σχέδια: LD311-0054406 (ίδρυση τουριστικής μονάδας) LD311-0048623 (ίδρυση επιχείρησης ενοικίασης ιστιοπλοϊκών σκαφών) LD312-0554529 (ίδρυση τουριστικής μονάδας) Η πορεία απορρόφησης των πόρων του... »
4 Ιούνιος 24 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών, στο πλαίσιο του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Το Βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ – BIOEFFECTGREECE», του Προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020” (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ δημοσιοποιεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών, στο πλαίσιο του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Το Βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ – BIOEFFECTGREECE», του Προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020” (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο... »
4 Ιούνιος 24 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση δημιουργίας ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, στο πλαίσιο του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Το Βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ – BIOEFFECTGREECE», του Προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020” (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ δημοσιοποιεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση δημιουργίας ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, στο πλαίσιο του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Το Βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ – BIOEFFECTGREECE», του Προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020” (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 –... »