15 Ιούλιος 24 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Περιήγηση στον Κορινθιακό» του Προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020” (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ δημοσιοποιεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Περιήγηση στον Κορινθιακό» του Προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020” (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία», με... »
12 Ιούλιος 24 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (153.384,47€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκλήρωσε την διαδικασία πληρωμής πέντε νέων παρτίδων πληρωμής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 153.384,47€ (LEADER ΠΑΑ). Ειδικότερα, η πληρωμή αφορά τα επενδυτικά σχέδια: LD312-0554572 (ίδρυση τουριστικής μονάδας διανυκτέρευσης) LD312-0552491 (ίδρυση τουριστικής μονάδας διανυκτέρευσης) LD312-0554534 (ίδρυση τουριστικής μονάδας διανυκτέρευσης) LD312-0554600... »
9 Ιούλιος 24 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή (37.033,70€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκλήρωσε την διαδικασία πληρωμής μιας νέας παρτίδας πληρωμής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 37.033,70€ (LEADER ΠΑΑ). Ειδικότερα, η πληρωμή αφορά το επενδυτικό σχέδιο: LD312-0554599 (ίδρυση τουριστικής μονάδας διανυκτέρευσης) Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω πληρωμές, έχει ως ακολούθως: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ... »
8 Ιούλιος 24 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (52.447,90€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκλήρωσε την διαδικασία πληρωμής τριών νέων παρτίδων πληρωμής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 52.447,90€ (LEADER ΠΑΑ). Ειδικότερα, η πληρωμή αφορά τα επενδυτικά σχέδια: LD312-0554536 (ίδρυση τουριστικής μονάδας διανυκτέρευσης) LD312-0554533 (ίδρυση τουριστικής μονάδας διανυκτέρευσης) LD311-0053090 (εκσυγχρονισμός ιατρείου) Η πορεία απορρόφησης των πόρων... »
4 Ιούλιος 24 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής/τεχνικής υποστήριξης του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας «Enhancement of European Rural Development Capabilities – ENERDECA II», του Προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020” (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ δημοσιοποιεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής/τεχνικής υποστήριξης του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας «Enhancement of European Rural Development Capabilities – ENERDECA II», του Προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020” (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 –... »