Παροχή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ρουμανία
8 Φεβρουάριος 10 |

Παροχή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ρουμανία

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανέλαβε την παροχή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, στην Ρουμανική Μη Κυβερνητική Οργάνωση “CATALACTICA”, στο πλαίσιο του προγράμματος “PROACTIVE – FROM MARGINAL TO INCLUSIVE”. Η συνεργασία θεμελιώθηκε στη βάση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για την κεφαλοποίηση της τεχνογνωσίας... »
Επιστημονική και τεχνική στήριξη Δήμου Ναυπάκτου
17 Αύγουστος 09 |

Επιστημονική και τεχνική στήριξη Δήμου Ναυπάκτου

Ο Δήμος Ναυπάκτου με την υπ’ αριθμό 137/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανέθεσε στην ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για την αξιοποίηση των προγραμμάτων της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου τόσο από τον ίδιο τον Δήμο (δημόσια έργα) όσο και από τους κατοίκους του (ιδιωτικά έργα). Η σχετική συνεργασία στηρίζεται στην αναγνώριση... »
Επιστημονική και τεχνική στήριξη Δήμου Δομνίστας
17 Αύγουστος 09 |

Επιστημονική και τεχνική στήριξη Δήμου Δομνίστας

Ο Δήμος Δομνίστας με την υπ’ αριθμό 29/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανέθεσε στην ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για την αξιοποίηση των προγραμμάτων της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου τόσο του ίδιου του Δήμου (δημόσια έργα) όσο και των κατοίκων του (ιδιωτικά έργα). Η σχετική συνεργασία στηρίζεται στην αναγνώριση ότι: Η Δ΄... »
Επιστημονική και τεχνική στήριξη Δήμου Αποδοτίας
17 Αύγουστος 09 |

Επιστημονική και τεχνική στήριξη Δήμου Αποδοτίας

Ο Δήμος Αποδοτίας με την υπ’ αριθμό 95/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανέθεσε στην ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για την αξιοποίηση των προγραμμάτων της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου τόσο από τον ίδιο τον Δήμο (δημόσια έργα) όσο και από τους κατοίκους του (ιδιωτικά έργα). Η σχετική συνεργασία στηρίζεται στην αναγνώριση... »
Επιστημονική και τεχνική στήριξη Δήμου Αντιρρίου
17 Αύγουστος 09 |

Επιστημονική και τεχνική στήριξη Δήμου Αντιρρίου

Ο Δήμος Αντιρρίου με την υπ’ αριθμό 57/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανέθεσε στην ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για την αξιοποίηση των προγραμμάτων της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου τόσο από τον ίδιο τον Δήμο (δημόσια έργα) όσο και από τους κατοίκους του (ιδιωτικά έργα). Η σχετική συνεργασία στηρίζεται στην αναγνώριση... »
ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ ΣΤΑΧΤΗΣ ΠΟΡΙΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΝΗΣ
13 Σεπτέμβριος 08 |

ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ ΣΤΑΧΤΗΣ ΠΟΡΙΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΝΗΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πυλήνης, της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. και της ΕΕΤΑΑ, με σκοπό την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, την προετοιμασία των τευχών προκήρυξης και την εύρεση επενδυτών για την αξιοποίηση της Λουτροπηγής Στάχτης Ποριάρη του Δήμου Πυλήνης. Στο πλαίσιο των μελετών, που έχουν εκπονηθεί,... »
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
19 Μάρτιος 08 |

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. έχει συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου – Ναυπάκτου, με σκοπό τη διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικής για την ανάπτυξη και την υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής, στην περιοχή παρέμβασης της ΕΑΣ Μ-Ν. Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης: Εκπονήθηκε προμελέτη για τη δημιουργία αποθηκευτικών... »