Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πυλήνης, της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. και της ΕΕΤΑΑ, με σκοπό την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, την προετοιμασία των τευχών προκήρυξης και την εύρεση επενδυτών για την αξιοποίηση της Λουτροπηγής Στάχτης Ποριάρη του Δήμου Πυλήνης.

Στο πλαίσιο των μελετών, που έχουν εκπονηθεί, έχει καταρτισθεί επενδυτικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τρια εναλλακτικά σενάρια:

ΣΕΝΑΡΙΟ Α

ανακαίνιση και εκσυχρνισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ώστε να δημιουργηθούν 45 σύγχρονα δωμάτια δυναμικότητας 100 κλινών
κατασκευή σύγχρονου εστιατορίου
κατασκευή σύγχρονου υδροθεραπευτηρίου
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Κόστος: 4,6 εκ. €

ΣΕΝΑΡΙΟ Β

ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκατάστασεων και επέκταση με νέο κτίριο, ώστε να δημιουργηθούν 55 σύγχρονα δωμάτια δυναμικότητας 121 κλινών
κατασκευή σύγχρονου εστιατορίου
κατασκευή σύγχρονου υδροθεραπευτηρίου
κατασκευή δασικού χωριού
δημιουργία πρότυπου αγροκτήματος
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Κόστος: 7,1 εκ. €

ΣΕΝΑΡΙΟ Γ

Ότι προβλέπει το ΣΕΝΑΡΙΟ Α ή το ΣΕΝΑΡΙΟ Β συν τη δημιουργία μονάδας SPA με παράλληλη αξιοποίηση των πετρωμάτων της περιοχής για λασποθεραπεία και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού και αναζωογόνησης

Κόστος: επιπλέον κόστος 600.000,00€