Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. έχει συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου – Ναυπάκτου, με σκοπό τη διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικής για την ανάπτυξη και την υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής, στην περιοχή παρέμβασης της ΕΑΣ Μ-Ν.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης:

  1. Εκπονήθηκε προμελέτη για τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων βιολογικών ζωοτροφών
  2. Εκπονήθηκε προμελέτη για τη δημιουργία κινητής μονάδας σφαγείου για βιολογικά εκτρεφόμενα ζώα
  3. Προωθήθηκε η κατάρτιση επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων βιολογικών ζωοτροφών, με σκοπό την ένταξή του στον επενδυτικό νόμο
  4. Καταρτίζεται προμελέτη διαχείρισης του “Σφαγείου Ναυπάκτου”
  5. Υπογράφηκε από την ΕΑΣ Μ-Ν η σύμβαση με την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία για τη δημιουργία του εργοστασίου παραγωγής βιολογικών ζωοτροφών