Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. δραστηριοποιείται με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασής της, η οποία καθορίζεται από τα όρια των Δήμων – μετόχων της, οι οποίοι είναι:

 1. Δήμος Αιτωλικού
 2. Δήμος Αντιρρίου
 3. Δήμος Αποδοτίας
 4. Δήμος Βαρδουσίων
 5. Δήμος Δομνίστας
 6. Δήμος Ευπαλίου
 7. Δήμος Θέρμου
 8. Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου
 9. Δήμος Ναυπάκτου
 10. Δήμος Οινιαδών
 11. Δήμος Πλατάνου
 12. Δήμος Πυλήνης
 13. Δήμος Χάλκειας

Στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της ενεργοποίησης της περιοχής για την αξιοποίηση των προγραμμάτωνς της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες, όπως:

 • η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου – Ναυπακτίας
 • η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Πυλήνης για την αξιοποίηση της Λουτροπηγής Στάχτης
 • η υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το ΕΣΠΑ με τους Δήμους Αντιρρίου, Αποδοτίας, Δομνίστας, Ναυπάκτου & Πυλήνης
 • η υποβολή και έγκριση πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”
 • η υποβολή και έγκριση πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών”
 • η σύναψη συνεργασίας με Ρουμάνικη ΜΚΟ για την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας
 • η υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI
 • η συμμετοχή στο περιφερειακό εταιρικό σχήμα για την υποβολή προτάσεων
 • η συμμετοχή σε forum ανάπτυξης και η προετοιμασία υποβολής προτάσεων σε προγράμματα του ΕΣΠΑ
 • η υποβολή φακέλου για την πιστοποίηση της εταιρείας με διαχειριστική επάρκεια τύπου Α, Β & Γ
 • Πρόσκληση
 • Αφίσσα
 • Φυλλάδιο