Τι είναι το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

Είναι πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα μα αναπηρίες και στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των γυναικών που είναι επιφορτισμένες με την φροντίδα και εξυπηρέτηση ηλικιωμένων.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

 • Η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον
 • Η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους
 • Η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού
 • Η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε μοναχικά ηλικιωμένα άτομα
 • Σε ηλικιωμένους με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης
 • Σε άτομα με αναπηρίες με προτεραιότητα αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και τα εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης για την βελτίωση της ποιότητας ζωής της
 • Σε άτομα που αντιμετωπίζουν συναισθηματικά ή ψυχολογικά προβλήματα

Αρμοδιότητες προσωπικού:

 • Κοινωνικό-η Λειτουργό που παρέχει Υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας

Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη μοναχικών ηλικιωμένων ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ιεράρχηση των αναγκών των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες του πληθυσμού προς εξυπηρέτηση. Συνεργασία με Προνοιακές Υπηρεσίες  του δημόσιου Τομέα

 • Νοσηλευτή-τρια η οποία παρέχει Υπηρεσίες Νοσηλευτικής Φροντίδας

Εφαρμογή Προγράμματος αγωγής υγείας προσαρμοσμένο στις ανάγκες του εξυπηρετούμενου. Συνεργασία με υγειονομικές μονάδες της περιοχής. Φροντίδα που περιλαμβάνει παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση σακχάρου, ενεσοθεραπία.

 • Οικιακή Βοηθό η οποία παρέχει Υπηρεσίες Οικογενειακής Οικιακής Βοήθειας

Κάλυψη καθημερινών αναγκών, διατροφής και καθαριότητας σε άτομα που αποδεδειγμένα δεν έχουν την δυνατότητα να αυτοεξυπηρετηθούν. Τέτοιες ανάγκες ενδεικτικά αναφέρονται σωματική περιποίηση, προμήθεια φαρμάκων και τροφίμων, οικιακή βοήθεια.

Το πρόγραμμα επισκέψεων κάθε Δομής μπορείτε να το δείτε στις σχετικές Δράσεις.

 • Πρόσκληση
 • Αφίσσα
 • Φυλλάδιο