Τα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής αποτελούν το βασικότερο πλεονέκτημά της, αλλά η αξιοποίησή τους χαρακτηρίζεται ως περιορισμένη. Γι’ αυτό πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση τόσο δημοσίου χαρακτήρα όσο και μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της περιοχής θα αυξήσει την ελκυστικότητά της και θα αποφέρει οφέλη τόσο στον τουριστικό τομέα όσο και συνολικά στο Τοπικό Παραγωγικό Σύστημα. Έτσι, το ΥΠΟΜΕΤΡΟ L323 αποσκοπεί στην προστασία και ανάδειξη τόσο περιοχών φυσικού κάλλους όσο και των παραδοσιακών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου, ώστε να συμβάλει στην αύξηση της τουριστικής κίνησης και στη βελτίωση των εισοδημάτων της τοπικής κοινωνίας.

Στο Υπομέτρο L323 εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις:

  • L323-1: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών
  • L323-2β:Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου
  • L323-4: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά

 

  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο