Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ χρηματοδοτείται από δυο Επιχειρησιακά Προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος είναι ο Δήμος Ναυπακτίας, ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου και η Τ.Κ. Αιτωλικού.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία:

Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER —- Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER —- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλίειας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ)

  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο