Οι δράσεις του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), αναφέρονται στο ακόλουθο αρχείο:

Δράσεις ΠΑΑ

  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο