Στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4, του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 εγκρίθηκε το Τοπικό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» (LEADERΑλιείας) της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, με τίτλο «Οικοτουριστικές και πολιτιστικές διαδρομές σε αλιευτικές περιοχές της Αιτωλίας».

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ

Επωνυμία φορέα

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ

Διακριτικός τίτλος

ΑΙΤΩΛΙΑ Α.Ε.

Περιφέρεια

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Νομός

Αιτωλοακαρνανίας

Δήμος / Έδρα

Πλατανίτης Αντιρρίου

Ταχ. Δ/νση / Ταχ. Κώδικας

Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου (κόμβος περιφερειακού), Τ.Κ. 30020

Αριθμός τηλεφώνου

2634038110, 2634029926

Αριθμός Fax

2634029927, 2634038552

e-mail

info@aitoliki.gr

Πρόσωπο επικοινωνίας

Μιχαλόπουλος Χαράλαμπος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Περιοχή παρέμβασης

Δ.Κ. Ι.Π. Μεσολογγίου, Τ.Κ. Αιτωλικού, Δ.Κ. Ναυπάκτου

Έκταση

226,88 km2

Πληθυσμός

32.022 άτομα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Συνολικό κόστος

6.557.000,00€

Δημόσια Δαπάνη

4.610.000,00€

Κοινοτική Συμμετοχή

3.457.500,00€

Εθνική Συμμετοχή

1.152.500,00€

Ιδία Συμμετοχή

1.947.000,00€

Τίτλος Τοπικού Προγράμματος

Οικοτουριστικές και πολιτιστικές διαδρομές σε αλιευτικές περιοχές της Αιτωλίας

Το Τοπικό Πρόγραμμα διοικείται από την Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος, στην οποία συμμετέχουν φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Η αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής αποσκοπεί στην ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής, μέσα από την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών στοιχείων και της αλιευτικής παραγωγής, με σκοπό την ήπια τουριστική ανάπτυξη, την αύξηση της αξίας των αλιευτικών προϊόντων, τη βελτίωση των εισοδημάτων και την αύξηση της απασχόλησης».

Η προαναφερόμενη αναπτυξιακή στρατηγική θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στόχων:

1)      Βελτίωση της τουριστικής ικανότητας της περιοχής

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη δημιουργία και των εκσυγχρονισμό μικρών ξενώνων και μονάδων εστίασης και αναψυχής, ώστε η περιοχή να είναι σε θέση να υποδεχθεί και φιλοξενήσει τους επισκέπτες, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση της αγοράς. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα συνεισφέρουν στη διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, θα αξιοποιούν τα τοπικά προϊόντα και τις δυνατότητες του διαδικτύου και θα συμμορφώνονται με κανονισμούς Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας.

2)      Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη και την προσφορά υπηρεσιών ειδικών μορφών τουρισμού, όπως αλιευτικός τουρισμός, bird – watching, canoe-kayak ήρεμων νερών, κατάδυση αναψυχής, ιστιοπλοΐα, λιμνοθαλάσιες και θαλάσσιες διαδρομές, ιππασία, τοξοβολία, γευσιγνωσία, εκμάθηση παραδοσιακής κουζίνας, βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α. Επίσης, θα διερευνηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης υπηρεσιών για city-bike κατ’ αντιστοιχία του mountain – bike, δεδομένου ότι η διαδρομή με ποδήλατο αποτελεί χαρακτηριστικό του Τοπικού Διαμερίσματος Ι.Π. Μεσολογγίου (η μορφολογία και το οικοσύστημα της περιοχής ευνοεί την ανάπτυξη και προσφορά σχετικής υπηρεσίας). Τέτοιου τύπου δραστηριότητες δύναται να αναπτυχθούν και από τις μονάδες διανυκτέρευσης της περιοχής (υφιστάμενες ή νέες), ώστε οι προσφερόμενες υπηρεσίες διαμονής να συμπληρώνονται από υπηρεσίες ψυχαγωγίας των επισκεπτών. Οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις θα αξιοποιούν τις δυνατότητες του διαδικτύου και θα συμμορφώνονται με κανονισμούς Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας. Επίσης, οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα συνεισφέρουν στη διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.

3)      Στήριξη, ανάδειξη και αξιοποίηση της αλιευτικής παραγωγής

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη δημιουργία βιοτεχνικών μονάδων αλιευτικών προϊόντων, ώστε να διευκολυνθεί η διοχέτευση των αλιευτικών προϊόντων στην αγορά. Οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις θα χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και θα εφαρμόζουν Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας. Παράλληλα, θα προωθηθούν ενέργειες για την πιστοποίηση αλιευτικών προϊόντων των διβαριών (φυσικά ιχθυοτροφεία) ως «φυσικό προϊόν», αξιοποιώντας τόσο τη διαδικασία εκτροφής των διβαριών όσο και το ότι η λιμνοθάλασσα είναι ενταγμένη στο δίκτυο NATURA.

4)      Ανάδειξη των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών στοιχείων

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα, οι οποίες θα συμπληρώσουν και θα ενισχύσουν τις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα. Η δημιουργία θέσεων θέας και παρατήρησης της ορνιθοπανίδας των υγροβιότοπων, η σήμανση υγροβιότοπων, ιστορικών μονοπατιών και μνημείων πολιτισμού, η ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, η ανάδειξη πολιτιστικών χώρων, η δημιουργία παραδοσιακών αλιευτικών καταφυγίων (δέστρες), η μετατροπή κτηρίων σε μουσεία και η ενίσχυση τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση οικοτουριστικών και πολιτιστικών διαδρομών στην περιοχή παρέμβασης

5)      Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και εφαρμογή προδιαγραφών ποιότητας

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την υλοποίηση επενδύσεων και τη δημιουργία ΜΜΕ στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων τεχνολογικών μηχανημάτων παραγωγής, καθώς και με την εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας από χρηματοδοτούμενες επενδύσεις του Τοπικού Προγράμματος είτε αυτές αναφέρονται στον τομέα των υπηρεσιών είτε στο τομέα των προϊόντων.

6)      Μεταφορά τεχνογνωσίας και προώθηση συνεργασιών σε διατοπικό και διακρατικό επίπεδο

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί αφενός μέσω των διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών του Τοπικού Προγράμματος, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται και στην υποστήριξη των παρεμβάσεων που υλοποιούνται. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η μεταφορά τεχνογνωσίας και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την επίτευξη της αναπτυξιακής στρατηγικής και των στόχων του Τοπικού Προγράμματος.

7)      Διαφοροποίηση της αλιευτικής παραγωγής και ενίσχυση του εισοδήματος των αλιέων

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν τόσο από τους αλιείς όσο και από τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, της αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης και της σύνδεσης του αλιευτικού κλάδου με τον τουριστικό κλάδο.

Η στρατηγική επίτευξης των προαναφερόμενων στόχων στηρίζεται στις στρατηγικές ανάπτυξης των επιμέρους τομέων του Τοπικού Προγράμματος που είναι:

  • ο τουριστικός τομέας
  • η αξιοποίηση τοπικών πόρων στον αλιευτικό τομέα
  • η αξιοποίηση τοπικών πόρων στον περιβαλλοντικό και πολιτισμικό τομέα
  • η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε συμπληρωματικούς τομείς του Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος

Οι στρατηγικές ανάπτυξης των επιμέρους τομέων διασυνδέονται μεταξύ τους, ώστε να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη προστιθέμενη αξία, που θα επιφέρει τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, τη βελτίωση των εισοδημάτων, την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας. Η ενδογενής ανάπτυξη της περιοχής μέσω της αξιοποίησης των τοπικών πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών), σε συνδυασμό με την ικανοποίηση των παραμέτρων της αειφόρου ανάπτυξης (θετικές επιδράσεις σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο) διαμορφώνουν τη στρατηγική επίτευξης των επιμέρους τομέων και κατ’ επέκταση των στόχων του Τοπικού Προγράμματος.

Βασικό μέλημα της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ δημοσίων φορέων, ιδιωτικών φορέων και ιδιωτών για την προώθηση συμπληρωματικών παρεμβάσεων, που θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και στην αντιμετώπιση των αδυναμιών που παρουσιάζονται.

Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει δυνατότητες ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του πολιτιστικού τουρισμού, αλλά διάφορες συγκυρίες, παραλείψεις και αδυναμίες δεν έχουν επιτρέψει την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού. Με αφετηρία το τοπικό πρόγραμμα, οι φορείς της περιοχής και η τοπική κοινωνία ξεκινούν μια συλλογική προσπάθεια για την ήπια τουριστική ανάπτυξη και την αύξηση της αξίας των τοπικών αλιευτικών προϊόντων, η οποία προϋποθέτει παρεμβάσεις ενθάρρυνσης της τουριστικής δραστηριότητας, προσφοράς υπηρεσιών ειδικών μορφών τουρισμού, ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικών αλιευτικών προϊόντων και δημιουργία υποδομών συσκευασίας και μεταποίησής τους. Το σύνολο σχεδόν των παρεμβάσεων σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον και την παράδοση της περιοχής, δημιουργώντας προοπτικές και θέσεις απασχόλησης και σε συμπληρωματικούς τομείς του Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος.

Ειδικότερα, σημεία εκκίνησης της συλλογικής προσπάθειας αποτελούν:

  • η διαμόρφωση ενός «οικοτουριστικού μονοπατιού» και η διαμόρφωση ενός «πολιτιστικού μονοπατιού», τα οποία θα αξιοποιούν τα φυσικά χαρίσματα και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Τα εν λόγω «μονοπάτια» θα αποτελούνται από χώρους οικοτουρισμού και πολιτισμού, που υπάρχουν ή θα διαμορφωθούν κατάλληλα ή θα δημιουργηθούν, μέσω των δημόσιων  επενδύσεων του τοπικού προγράμματος (και περαιτέρω μέσω άλλων παρεμβάσεων των τοπικών φορέων). Οι χώροι αυτοί θα βελτιώσουν την ελκυστικότητα της περιοχής, δίνοντας το έναυσμα για την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και την ανάπτυξη υπηρεσιών ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. bird-watching, αλιευτικός τουρισμός)
  • η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τοπικής αλιευτικής παράδοσης και παραγωγής (π.χ. διβάρια – φυσικά ιχθυοτροφεία), με τη συστηματοποίηση και σηματοποίηση της διαδικασίας, ώστε να αναδειχθούν τοπικά αλιευτικά προϊόντα ως «φυσικά προϊόντα» ή «προϊόντα φυσικής εκτροφής». Αυτές οι ενέργειες θα διαμορφώσουν το κλίμα για τη δημιουργία βιοτεχνικών μονάδων αλιευτικών προϊόντων, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση ενός από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της προτεινόμενης αλιευτικής περιοχής

Τόσο οι παρεμβάσεις που αναφέρονται στην ήπια τουριστική ανάπτυξη όσο και οι παρεμβάσεις που αναφέρονται στην αύξηση της αξίας των αλιευτικών προϊόντων θα συμβάλλουν και στην προώθηση επενδύσεων σε συμπληρωματικούς τομείς του Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος, όπως οι επιχειρήσεις συντήρησης και επισκευής αλιευτικών σκαφών, η παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, οι επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση κ.α.

  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο