Η εταιρεία διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Κοτρώνης Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Λύρος Κωνσταντίνος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

Ευσταθίου Ανδρέας

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Καλημέρη Ιωάννα

ΜΕΛΗ

Γκίζας Βασίλης

Τριανταφυλλάκης Ιωάννης

Διαμαντόπουλος Σπύρος

Παπαδημητρίου Δημήτρης

Σπυρόπουλος Βασίλης

Παπαϊωάννου Αποστόλης

Αργυρόπουλος Θεόδωρος