Η εταιρεία διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Κοτρώνης Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Λύρος Κωνσταντίνος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

Καλημέρη Ιωάννα

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πλούμης Κωνσταντίνος

ΜΕΛΗ

Γκίζας Βασίλης

Τριανταφυλλάκης Ιωάννης

Διαμαντόπουλος Σπύρος

Ευσταθίου Ανδρέας

Σπυρόπουλος Βασίλης

Παπαϊωάννου Αποστόλης

Αργυρόπουλος Θεόδωρος