31 Ιανουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή (31.056,58€) στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (τομέας ΕΠΑλΘ)

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενέκρινε ένα (1) αίτημα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 31.056,58€, το οποίο αφορά την Πράξη “Ανάπλαση- ανάδειξη του κοινόχρηστου χώρου Κεφαλόβρυσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου”, η οποία έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ και στο ΕΠΑλΘ. Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού... »
31 Ιανουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Δυο νέες πληρωμές (90.686,67€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε δυο (2) παρτίδες πληρωμών, ύψους δημόσια δαπάνης 90.686,67€, οι οποίες αφορούν τις Πράξεις: LD311-0053595 (ίδρυση αγροκτήματος με μονάδα διανυκτέρευσης) Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στο Αντίρριο Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη... »
25 Ιανουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (194.789,71€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε πέντε (5) παρτίδες πληρωμών, ύψους δημόσια δαπάνης 194.789,71€, οι οποίες αφορούν τις Πράξεις: LD311-0054084 (ίδρυση τουριστικής μονάδας) LD311-0054410 (ίδρυση επιχείρησης αποτέφρωσης νεκρών ζώων) LD311-0053837 (εκσυγχρονισμός εμπορικής επιχείρησης) LD311-0054346 (ίδρυση... »
17 Ιανουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (61.973,91€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενέκρινε δυο (2) πληρωμές για το σκέλος του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ, ενώ παράλληλα ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε μια (1) πληρωμή για το σκέλος του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ. Το ύψος δημόσιας δαπάνης των πληρωμών ανέρχεται σε 61.973,91€ και αφορά τις ακόλουθες πράξεις: Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους... »
13 Ιανουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Αποφάσεις συγκρότησης ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτημάτων πληρωμών δικαιούχων για Πράξεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκαν ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσουν τις απαιτούμενες επιτόπιες επαληθεύσεις. Ειδικότερα, συγκροτήθηκαν ΟΕΕ για τις Πράξεις: Εκσυγχρονισμός ιχθυοτροφείου (εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια) στον Προκοπάνιστο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Ν.... »
12 Ιανουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (134.908,21€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενέκρινε δυο (2) πληρωμές για το σκέλος του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ, ενώ παράλληλα ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε μια (1) πληρωμή για το σκέλος του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ. Και οι τρεις πληρωμές, ύψους δημόσιας δαπάνης 134.908,21€, αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις και ειδικότερα τις ακόλουθες: LD311-0054406... »
27 Δεκέμβριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Απόφαση συγκρότησης ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής δικαιούχου για την Πράξη “Εκσυγχρονισμός Ιχθυοτροφείου (εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια) ΘΟΛΗΣ”, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: ΟΕΕ_ΘΟΛΗΣ  ... »
23 Δεκέμβριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή (123.903,09€) επενδυτικού σχεδίου του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε μια (1) επιπλέον παρτίδα πληρωμής, δημόσιας δαπάνης 123.903,09€. Η πληρωμή αφορά το επενδυτικό σχέδιο LD311-0045894 (ίδρυση μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιας ελιάς). Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την προαναφερόμενη... »
23 Δεκέμβριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή (72.168,35€) σε ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής (LEADER Αλιείας)

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή σε ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο, που έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, δημόσιας δαπάνης 72.168,35€. Η πληρωμή αφορά το έργο LA311-0442887 (ίδρυση μονάδας διανυκτέρευσης). Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την προαναφερόμενη πληρωμή,... »
22 Δεκέμβριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (150.701,37€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε τρεις (3) παρτίδες πληρωμών, δημόσιας δαπάνης 150.701,37€. Οι πληρωμές αφορούν τα επενδυτικά σχέδια LD311-0051514 (εκσυγχρονισμός και επέκταση κομμωτηρίου), LD311-0053602 (εκσυγχρονισμός επιχείρησης για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων) και LD311-0050112 (ίδρυση ενοικιαζόμενων... »