Φίλες και φίλοι,

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή αποτελεί αναπτυξιακό μηχανισμό της περιοχής της Αιτωλίας (Δήμοι Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου, Ξηρομέρου, Θέρμου, Δωρίδας, Καρπενησίου), δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την προώθηση ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, καθώς και στην συμβουλευτική υποστήριξη των ΟΤΑ και των κοινωνικών φορέων.

Η μετοχική μας σύνθεση και οι συνεργασίες μας διασφαλίζουν τον δημοκρατικό προγραμματισμό στις αναπτυξιακές διεργασίες της περιοχής, με το καταρτισμένο και έμπειρο στελεχιακό μας δυναμικό να αποτελεί εγγύηση για τον ορθολογικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Η αποδοχή της εταιρείας από την τοπική κοινωνία και τις υπερκείμενες αρχές συμβάλλουν στην προώθηση και στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της περιοχής, ενισχύοντας την συνεχή μόχλευση ιδιωτικών και δημοσίων πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε για την διαρκή προώθηση ενεργειών επ’ ωφελεία της τοπικής κοινωνίας και καλούμε τους φορείς και τους πολίτες να συνεισφέρουν με την ενεργό συμμετοχή τους για την πρόοδο και την ανάπτυξη της περιοχής μας.

 

Κοτρώνης Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ.