Η Δομή Στήριξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργήθηκε το 2003 από τις ακόλουθες αναπτυξιακές εταιρείες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

  1. Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Δυτικής Αχαΐας
  2. Αναπτυξιακή Αχαΐα
  3. Ηλειακή Αναπτυξιακή
  4. Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας
  5. ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
  6. Τριχωνίδα Αναπτυξιακή
  7. Αναπτυξιακή Ολυμπίας

Σκοπός της Δομής είναι η παροχή υπηρεσιών προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους κατοίκους της περιφέρειας για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΟΠΑΑΧ και ΠΕΠ Ορεινών Όγκων, του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Δομής και της συνεργασίας των αναπτυξιακών εταιρειών η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ λειτουργεί το γραφείο της Δομής στην Ναύπακτο, το οποίο έχει στελεχωθεί με έναν Πολιτικό Μηχανικό και υποστηρίζεται από το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας.

Το γραφείο της Ναυπάκτου έχει ως περιοχή παρέμβασης την ορεινή Ναυπακτία, δηλαδή τους Δήμους Αποδοτίας, Ναυπάκτου, Πλατάνου και Πυλήνης.

  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο