Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. συμμετείχε μαζί με άλλους Φορείς, στο Σχέδιο Δράσης με τίτλο «ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ», στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών», του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».

Το Σχέδιο Δράσης υλοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα στις περιοχές Ναυπάκτου, Αγρινίου, Μεσολογγίου, Πατρών, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαϊας, Πύργου, Αμαλιάδας και Ολυμπίας.

Από το Σχέδιο Δράσης ωφελήθηκαν 505 γυναίκες:

 • 435 άνεργες, άνω και κάτω των 25 ετών
 • 70 εργαζόμενες

Οι συνεργαζόμενοι φορείς που συμμετείχαν στο Σχέδιο Δράσης ήταν:

 • ΚΕΜΟΠ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (συντονιστής εταίρος)
 • ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΕΡΙΑ ΑΧΑΪΑ Α.Ε.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ «Η ΕΛΠΙΔΑ»
 • ΝΕΛΕ ΑΧΑΪΑΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ήταν 776.160 €.

Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων δράσεων η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. είχε αναλάβει:

         α) την εσωτερική αξιολόγηση του έργου

         β) τον συντονισμό του Περιφερειακού Δικτύου για την γυναικεία απασχόληση

Επίσης, κατά την περίοδο σχεδιασμού του έργου η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. είχε αναλάβει την εκπόνηση του σχεδίου δράσης.

 • Πρόσκληση
 • Αφίσσα
 • Φυλλάδιο