Στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε το Τοπικό Πρόγραμμα “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., με τίτλο “Διαδρομές στη φύση και τον πολιτισμό της Αιτωλίας”.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ

Επωνυμία Φορέα ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Διακριτικός τίτλος ΑΙΤΩΛΙΑ Α.Ε.
Περιφέρεια Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος / Έδρα Πλατανίτης Αντιρρίου
Ταχ. Δ/νση / Ταχ. Κώδικας Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου, Τ.Κ. 30020
Αριθμός Τηλεφώνου 2634038110, 2634029926
Αριθμός Fax 2634029927, 2634038552
E-mail info@aitoliki.gr
Πρόσωπο επικοινωνίας Κατσώνη Νικολέτα / Στέλεχος ΟΤΔ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Περιοχή παρέμβασης Τμήμα των Νομών Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας. Συγκεκριμένα οι ακόλουθοι Δήμοι:  

Οινιαδών,

Ι.Π. Μεσολογγίου (εκτός του Τ.Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου),

Χάλκειας,

Αντιρρίου,

Ναυπάκτου (εκτός των Τ.Δ. Ναυπάκτου),

Πυλήνης (εκτός των Τ.Δ. Φαμήλα, Δορβιτσά, Σίμου, Στράνωμα, Στύλια),

Αποδοτίας (εκτός των Τ.Δ. Αναβρυτή, Ασπριά, Γραμμένη Οξύα, Γρηγόρι, Ελατόβρυση, Καλλονή, Καταφύγιο, Κεντρική, Κοκκινοχώρι, Κυδωνέα, Λεύκα, Λιμνίτσα, Μανδρινή, Τερψιθέα),

Πλατάνου (εκτός των Τ.Δ. Άγιος Δημήτριος, Αράχωβα, Καστανέα, Αχλαδόκαστρο, Νεοχώρι) και

Δομνίστας

Έκταση 1.185,8 km2
Πληθυσμός 30.179

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Συνολικό κόστος 10.077.000,00€
Δημόσια Δαπάνη 6.700.000,00€
Κοινοτική Συμμετοχή 5.360.000,00€
Εθνική Συμμετοχή 1.340.000,00€
Ιδία Συμμετοχή 3.377.000,00€
Τίτλος Τοπικού Προγράμματος

Διαδρομές στη φύση και τον πολιτισμό της Αιτωλίας

(σημείωση: στην παρούσα φάση πραγματοποιείται η διαδικασία αναμόρφωσης του Τοπικού Προγράμματος και προσαρμογής του στη κατανεμηθήσα δημόσια δαπάνη. Επομένως, μπορεί να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις).

Το Τοπικό Πρόγραμμα διοικείται από την Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος LEADER, η οποία αποτελείται από τους κάτωθι φορείς:

 1. ΤΕΔΚ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 2. ΤΕΔΚ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
 3. ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
 4. ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
 5. ΟΕΒΕΝ
 6. ΟΣΥΝ
 7. ΕΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 8. ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 9. ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Η αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής αποσκοπεί στην «ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής, μέσα από την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών στοιχείων, της αγροτικής παραγωγής και του παραδοσιακού τρόπου ζωής, με σκοπό την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τη βελτίωση των εισοδημάτων και την αύξηση της απασχόλησης»

Η προαναφερόμενη αναπτυξιακή στρατηγική θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στόχων:

Α/Α

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ

1

Βελτίωση της τουριστικής ικανότητας της περιοχής

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη δημιουργία και των εκσυγχρονισμό μικρών ξενώνων και μονάδων εστίασης και αναψυχής, ώστε η περιοχή να είναι σε θέση να υποδεχθεί και φιλοξενήσει τους επισκέπτες, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση της αγοράς.

2

Αύξηση και βελτίωση των αγροτουριστικών υποδομών και των υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό αγροκτημάτων (με μονάδες διανυκτέρευσης) και με την περαιτέρω ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων. Τόσο οι καθετοποιημένες αγροτουριστικές μονάδες όσο και οι εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες (πεζοπορία, mountain – bike, ιππασία κ.α.) συνδέονται με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και το περιβάλλον της περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αγροτουριστικές υποδομές, οι οποίες ενσωματώνουν πρακτικές βιολογικής αγροτικής παραγωγής.

3

Ανάδειξη και αξιοποίηση της τοπικής αγροτικής παραγωγής, με έμφαση στη βιολογική αγροτική παραγωγή

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης – τυποποίησης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων (γεωργικών & κτηνοτροφικών, συμβατικών & βιολογικών), ώστε να διευκολυνθεί η διοχέτευσή τους στην αγορά και η αξιοποίησή τους από τις τουριστικές μονάδες (μονάδες διανυκτέρευσης και εστίασης) της περιοχής.

4

Ανάδειξη των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών στοιχείων

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα, οι οποίες θα συμπληρώσουν και θα ενισχύσουν τις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος. Η βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, η δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών, η σήμανση αξιοθέατων και μνημείων, η διαμόρφωση χώρων άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων που προβάλλουν τα τοπικά προϊόντα, η αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου και η μετατροπή κτιρίων σε μουσεία θα αναδείξουν την ταυτότητα της περιοχής και θα στηρίξουν την επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλους τους τομείς

5

Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και προώθηση της συλλογικής επιχειρηματικότητας

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την υλοποίηση επενδύσεων και τη δημιουργία ΜΜΕ σε συμπληρωματικούς τομείς του Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος. Έμφαση θα δοθεί στη συλλογική επιχειρηματικότητα των γυναικών, με σκοπό τη συμπληρωματική απασχόληση για την απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων, τη μείωση της υποαπασχόλησης, τη βελτίωση των εισοδημάτων και την αξιοποίηση των τοπικών πόρων. Επίσης, για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας θα προωθηθεί η δικτύωση μεταξύ ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων.

6

Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας προς όφελος του Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών, σύγχρονων τεχνολογικών μηχανημάτων παραγωγής και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής από τις επενδύσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος και ιδιαίτερα από τις επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και τυποποίησης.

7

Εφαρμογή προδιαγραφών ποιότητας στις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα παραγόμενα προϊόντα της περιοχής

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας από τις χρηματοδοτούμενες επενδύσεις του Τοπικού Προγράμματος είτε αυτές αναφέρονται στον τομέα των υπηρεσιών είτε στον τομέα των προϊόντων. Παράλληλα, οι επενδύσεις που εμπίπτουν στους κανονισμούς της εμπορικής ετικέτας «PROAGRITOUR» θα συμμορφωθούν με τους σχετικούς κανόνες. Επιπλέον, επιδιώκεται η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τα πρότυπα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

8

Σύνδεση του αγροτικού με τον τουριστικό τομέα και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ συντελεστών του Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ ομοειδών και συμπληρωματικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος, θα χρηματοδοτηθούν δράσεις δικτύωσης, μέσω των οποίων προωθούνται η ενίσχυση του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας Αιτωλίας και η δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Αξιοποίησης Αγροτικής Παραγωγής. Παράλληλα, η συνεργασία μεταξύ του αγροτικού και του τουριστικού τομέα προωθείται μέσω της εμπορικής ετικέτας «PROAGRITOUR», η οποία περιλαμβάνει σχετικούς κανονισμούς.

9

Μεταφορά τεχνογνωσίας και προώθηση συνεργασιών σε διατοπικό και διακρατικό επίπεδο

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω των διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών του Τοπικού Προγράμματος, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται και στην υποστήριξη των παρεμβάσεων που υλοποιούνται. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η μεταφορά τεχνογνωσίας και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την επίτευξη της αναπτυξιακής στρατηγικής και των στόχων του Τοπικού Προγράμματος.

10

Συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού στον τόπο καταγωγής του

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν, της αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης και της βελτίωσης των εισοδημάτων των τοπικών κοινωνιών.

Η στρατηγική επίτευξης των προαναφερόμενων στόχων στηρίζεται στις στρατηγικές ανάπτυξης των επιμέρους τομέων του Τοπικού Προγράμματος που είναι:

 • ο τουριστικός τομέας
 • η αξιοποίηση τοπικών πόρων στον αγροτικό τομέα
 • η αξιοποίηση τοπικών πόρων στον περιβαλλοντικό και πολιτισμικό τομέα
 • η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε συμπληρωματικούς τομείς του Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος

τουριστικός τομέας

Κύρια παράμετρο της στρατηγικής ανάπτυξης του τουριστικού τομέα αποτελεί η διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης σε όλη την περιοχή παρέμβασης, η οποία θα επιτευχθεί με την αξιοποίηση του πλούσιου περιβαλλοντικού και πολιτισμικού κεφαλαίου της περιοχής, καθώς μέσω αυτών διαμορφώνεται ένας ιδιαίτερα ελκυστικός φυσικός χώρος εγκατάστασης των τουριστικών υποδομών. Οι κύριες μορφές του τουριστικού τομέα που μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω στην περιοχή παρέμβασης είναι ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο ορεινός τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός και ο θαλάσσιος – παραθεριστικός τουρισμός. Η αύξηση και ο εκσυγχρονισμός των τουριστικών υποδομών (μονάδες διανυκτέρευσης, εστίασης και αναψυχής) αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει η περιοχή να ανταπεξέλθει στη ζήτηση και στις απαιτήσεις της αγοράς. Η συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση στην περιοχή παρέμβασης δημιουργεί απαιτήσεις και υποχρεώσεις, στις οποίες η περιοχή πρέπει να ανταποκριθεί το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να βελτιώσει τη θέση της ως τουριστικό προορισμό. Εκτός της αύξησης της δυναμικότητας και της βελτίωσης του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, η διαμόρφωση περισσότερων μικροπεριοχών – τουριστικών προορισμών εντός της περιοχής παρέμβασης θα συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και της περιοχής. Το Εθνικό Πάρκο και η περιοχή γύρω από τη Γέφυρα Χ. Τρικούπης διαθέτουν τις προϋποθέσεις για να αποτελέσουν μικροπεριοχές – τουριστικούς προορισμούς. Όσον αφορά τον ορεινό όγκο Ναυπακτίας – Δομνίστας ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από την ΟΤΔ (μέσω των διαβουλεύσεων και της εμψύχωσης υποψηφίων επενδυτών) στην υλοποίηση επενδύσεων στην Δυτική Ορεινή Ναυπακτία (Δήμοι Πυλήνης και Πλατάνου), ώστε η τουριστική ανάπτυξη να διαχυθεί στο σύνολο του ενιαίου ορεινού όγκου (Δήμοι Πυλήνης, Αποδοτίας, Πλατάνου, Δομνίστας) και η περιοχή αυτή να αποτελέσει έναν υψηλού ενδιαφέροντος τουριστικό προορισμό. Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος προωθούνται διακριτά οι υποδομές αγροτουρισμού (αγροκτήματα και γενικότερα μονάδες διανυκτέρευσης που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή), με σκοπό την καθετοποίηση της επένδυσης και την άμεση σύνδεση του αγροτικού με τον τουριστικό τομέα. Παράλληλα, μέσω των αγροτουριστικών μονάδων αναδεικνύεται ο παραδοσιακός τρόπος ζωής και ικανοποιείται η απαίτηση της αγοράς για την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών που παραπέμπουν στον παραδοσιακό τρόπο ζωής στην ύπαιθρο. Οι αγροτουριστικές μονάδες θα αναπτυχθούν κυρίως εντός του Εθνικού Πάρκου (Δήμοι Οινιαδών, Ι.Π. Μεσολογγίου και Χάλκειας), όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι εντονότερη σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή παρέμβασης, ο κλήρος είναι μεγαλύτερος και η μορφολογία του εδάφους διευκολύνει την ανάπτυξη σχετικών υποδομών. Η ΟΤΔ προωθεί επίσης επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα συμπληρώσουν τις τουριστικές υποδομές, ώστε η περιοχή να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πολύπλευρο τουριστικό προϊόν, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις διαφόρων κατηγοριών (target group) επισκεπτών. Οι υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού συνδέονται άμεσα με την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών στοιχείων της περιοχής και λειτουργούν συμπληρωματικά προς άλλους πόρους προσέλκυσης επισκεπτών, όπως τα πολιτισμικά στοιχεία (αρχαία θέατρα, ιστορικά μνημεία, κάστρα κ.α.) και οι αξιόλογοι θρησκευτικοί χώροι (εκκλησίες και μοναστήρια). Το οικοσύστημα της περιοχής προσφέρεται για εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως θαλάσσια σπορ, κατάδυση αναψυχής, περιήγηση εν πλώ, canoe – kayak, rafting, πεζοπορία, ιππασία, mountain – bike, bird – watching, ανεμοπτερισμός  κ.α. Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του τουριστικού τομέα εντάσσονται επιπλέον η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και της διατροφικής αλυσίδας. Όσον αφορά την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η ΟΤΔ προωθεί την εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας, ώστε να δίδονται στον επισκέπτη – καταναλωτή τα απαιτούμενα εχέγγυα για να επιλέξει την περιοχή ως τουριστικό του προορισμό. Όσον αφορά τη διατροφική αλυσίδα, η ΟΤΔ προωθεί την αξιοποίηση από τις τουριστικές μονάδες των τοπικών προϊόντων και ιδιαίτερα των βιολογικά παραγόμενων, ώστε να αναδεικνύεται η ταυτότητα της περιοχής και ο επισκέπτης να έρχεται σε πλήρη επαφή με την περιοχή και τα προϊόντα της.  Για το σκοπό αυτό η ΟΤΔ, σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, έχει διαμορφώσει την εμπορική ετικέτα «PROAGRITOUR», οι κανόνες της οποίας πρέπει να τηρηθούν από τις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης, ενώ παράλληλα έχει εκπονήσει μελέτη για την τοπική γαστρονομία. Με τις προαναφερόμενες παρεμβάσεις επιτυγχάνεται η βελτίωση της εικόνας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, γεγονός που, αφενός βελτιώνει τη θέση της περιοχής στον γενικότερο ανταγωνισμό και αφετέρου ανταποκρίνεται σε προϋποθέσεις που θέτουν οι απαιτητικοί επισκέπτες. Η ΟΤΔ προωθεί επίσης τη δικτύωση των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα τόσο μεταξύ τους όσο και με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος, καθώς και σε διακρατικό επίπεδο (μέσω της εμπορικής ετικέτας PROAGRITOUR).

αξιοποίηση τοπικών πόρων στον αγροτικό τομέα

Στην περιοχή παρέμβασης και ιδιαίτερα στο πεδινό της τμήμα, ο αγροτικός τομέας παράγει προϊόντα, τα οποία όμως με δυσκολία διακινούνται στην αγορά. Η κύρια αιτία του προβλήματος είναι οι αδυναμίες που παρατηρούνται τον κλάδο της μεταποίησης – τυποποίησης, με αποτέλεσμα την απώλεια εισοδημάτων για τους αγρότες. Το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο στην περίπτωση των βιολογικά παραγόμενων προϊόντων, τα οποία εξαιτίας της έλλειψης των κατάλληλων μεταποιητικών μονάδων διακινούνται στην αγορά ως συμβατικά προϊόντα. Η επίλυση του προβλήματος θα δώσει τη δυνατότητα για τη διάθεση των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά, βελτιώνοντας τα εισοδήματα της τοπικής κοινωνίας, αυξάνοντας τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και συγκρατώντας τον τοπικό πληθυσμό στον τόπο καταγωγής του. Η ΟΤΔ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην μεταποίηση και την τυποποίηση βιολογικών προϊόντων, καθώς οι διατροφικές κρίσεις και τα πρότυπα κατανάλωσης καθιστούν την κατηγορία αυτή των αγροτικών προϊόντων ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με αυξημένες δυνατότητες εισαγωγής τους σε δυναμικές αγορές του εξωτερικού. Οι κύριες παρεμβάσεις που προωθούνται μέσω του Τοπικού Προγράμματος για την αξιοποίηση των αγροτικών προϊόντων είναι: τυποποίηση βιολογικού μελιού, τυποποίηση βρώσιμης ελιάς (τόσο συμβατικής όσο και βιολογικής παραγωγής), τυποποίηση ελαιόλαδου, συσκευασία οπωροκηπευτικών (τόσο συμβατικής όσο και βιολογικής παραγωγής), βιολογικό τυροκομείο, μονάδα αποφλοίωσης ρυζιού, ελαιοτριβείο (για βιολογικό λάδι), μονάδα παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού. Σε κάθε περίπτωση, η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στον κλάδο της μεταποίησης – τυποποίησης θα συνάδει με τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις που παρέχονται/τίθενται από την κείμενη νομοθεσία για κάθε κατηγορία επένδυσης και για κάθε περιοχή. Οι προωθούμενες επενδύσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλή ανταγωνιστικότητα. Γι’ αυτό θα αξιοποιήσουν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μηχανήματα, θα εφαρμόσουν Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας, θα προωθηθεί η χρήση οικολογικών συσκευασιών και θα ενισχυθεί/προωθηθεί η δικτύωση των μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης τόσο μεταξύ τους όσο και με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος, καθώς και σε διακρατικό επίπεδο (μέσω της εμπορικής ετικέτας PROAGRITOUR).

αξιοποίηση τοπικών πόρων στον περιβαλλοντικό και πολιτισμικό τομέα

Η στρατηγική για την αξιοποίηση των τοπικών πόρων στον περιβαλλοντικό και πολιτιστικό τομέα έγκειται στην ανάδειξη του περιβαλλοντικού και πολιτισμικού κεφαλαίου της περιοχής, μέσω παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα που λειτουργούν υποστηρικτικά και συμπληρωματικά προς τις επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος προωθείται η δημιουργία δικτύου μονοπατιών – οικοτουριστικών διαδρομών, για την προσέλκυση φυσιολατρών επισκεπτών. Προτεραιότητα θα δοθεί σε τοποθεσίες της περιοχής NATURA και σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας. Επίσης, θα δημιουργηθούν ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως οι εκβολές του Ευήνου και του Αχελώου, που βρίσκονται εντός της περιοχής NATURA, η παραλίμνια περιοχή της τεχνητής λίμνης Ευήνου, καθώς και τα ελατοδάση της ορεινής Ναυπακτίας και της Δομνίστας. Έτσι, οι περιοχές αυτές θα μετατραπούν σε περιοχές απόλαυσης, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας των επισκεπτών.

Όσον αφορά τον πολιτισμικό τομέα προωθούνται δράσεις για την ανάδειξη του πολιτισμικού κεφαλαίου, οι οποίες θα συμβάλλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής και στην ψυχαγωγία των επισκεπτών. Έτσι, προωθούνται δράσεις για παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια, ώστε να μετατραπούν σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με την αγροτική κληρονομιά, όπως μουσείο καπνού, μουσείο βάμβακος, μουσείο μελιού, μουσείο αμπελιού – οινοπαραγωγής και μουσείο ποιμενικού βίου – ποιμενικής παράδοσης. Μέσω των προαναφερόμενων μουσείων αναδεικνύεται η παραδοσιακή αγροτική ζωή της περιοχής. Τα μουσεία θα περιλαμβάνουν συλλογές από παραδοσιακά αγροτικά μηχανήματα, φωτογραφίες και κείμενα που αναφέρονται στο κάθε είδος αγροτικής παραγωγής. Έτσι, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τα «μυστικά» που κρύβει η περιοχή παρέμβασης και θα προκληθεί προκειμένου να αναζητήσει τον παραδοσιακό τρόπο ζωής της τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον, προωθούνται δράσεις για την διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, όπως μύλοι και λιοτρίβια. Η ΟΤΔ προωθεί την αναβάθμιση υδρόμυλων, με την μετατροπή τους ουσιαστικά σε μουσεία υδροκίνησης, την αναβάθμιση λιοτριβιού, με την μετατροπή του σε μουσείο ελιάς και ελαιόλαδου και την αποκατάσταση πανέμορφων πετρόκτιστων γεφυριών, που προσελκύουν τους επισκέπτες και αναδεικνύουν την παράδοση. Παράλληλα, ενισχύονται πολιτιστικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, όπως οι γιορτές του τσίπουρου, ο ποιμενικός βίος, η γιορτή της τράτας, η γιορτή της τσιπούρας, οι εκδηλώσεις στο κάστρο Αντιρρίου και στο αρχαίο θέατρο Οινιαδών κ.α. Επιπλέον, θα ενισχυθεί η δημιουργία χώρων άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων,  τόσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσο και την πολιτιστική έκφραση του τοπικού πληθυσμού, η οποία θα συμβάλει στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Παράλληλα, θα προωθηθούν δράσεις για την σήμανση αξιοθέατων και μνημείων, που προσελκύουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών και συμβάλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής.

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε συμπληρωματικούς τομείς του Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος

Η στρατηγική για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε συμπληρωματικούς τομείς του Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος έγκειται στην αξιοποίηση τοπικών πόρων (π.χ. ξυλεία), στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας του τοπικού πληθυσμού και στην προώθηση της συλλογικής επιχειρηματικότητας, για τη βελτίωση των εισοδημάτων της τοπικής κοινωνίας και τη συγκράτηση του πληθυσμού στον τόπο καταγωγής του. Εκτός από επενδύσεις στον τουριστικό και μεταποιητικό τομέα, η περιοχή έχει ανάγκη, αλλά και δυνατότητα, για επενδύσεις σε συμπληρωματικούς τομείς του Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών. Έτσι, προωθείται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών μονάδων, όπως επεξεργασίας πέτρας, ξύλου, κατασκευής καρεκλών, καθισμάτων, επίπλων κουζίνας και γραφείου, κατασκευής κεραμικών ειδών και κατασκευής μουσικών οργάνων, καθώς και αρτοποιείων, ζαχαροπλαστείων, παντοπωλείων, λιανικού εμπορίου αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης, κομμωτηρίων και παραγωγής μακαρονιών και λαζανιών. Οι σχετικές επενδύσεις θα υλοποιηθούν κυρίως στις πεδινές περιοχές του Τοπικού Προγράμματος, καθώς εκεί οι προοπτικές βιωσιμότητάς τους είναι μεγαλύτερες είτε λόγω της εύκολης πρόσβασης είτε λόγω της γειτνίασης με αστικά κέντρα είτε λόγω του ικανού αριθμού κατοίκων – υποψηφίων πελατών σε ορισμένα πεδινά χωριά. Προοπτικές βιωσιμότητας στις ορεινές περιοχές έχουν: η δημιουργία αρτοποιείου σε κεντρικό ορεινό σημείο – πέρασμα (π.χ. Δήμος Πυλήνης), η δημιουργία μικρών παντοπωλείων, το λιανικό εμπόριο αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης (κυρίως στον Δήμο Αποδοτίας) και η παραγωγή ζυμαρικών (μακαρόνια, λαζάνια κλπ.).

 • Πρόσκληση
 • Αφίσσα
 • Φυλλάδιο