Συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο προκειμένου να λάβετε γνώση για τις χρηματοδοτούμενες δράσεις και τις παραμέτρους του Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader”, της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ.

Σε κάθε περίπτωση, για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε  με τα στελέχη της Ομάδας Τοπικής Δράσης στα τηλέφωνα 2634029926, 2634038110 ή/και να επισκεφθείτε την υποενότητα της ιστοσελίδας μας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ή/και να προσέλθετε στα γραφεία μας ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (κόμβος περιφερειακού).

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να εντάξετε επενδυτικό σχέδιο στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER πρέπει υποχρεωτικά να επικοινωνήσετε με τα στελέχη της Ομάδας Τοπικής Δράσης ή να προσέλθετε στα γραφεία μας (προτείνεται), προκειμένου να λάβετε γνώση όλων των παραμέτρων του Τοπικού Προγράμματος και του θεσμικού πλαισίου.

  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο