“Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό”

Η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής συγκαταλέγεται στους βασικούς στόχους της αναπτυξιακής στρατηγικής της ευρύτερης περιοχής και του Τοπικού Προγράμματος, όπως και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και γενικότερα της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, ώστε η περιοχή να καταστεί ελκυστική τόσο από άποψη επενδυτική όσο και από άποψη κατοίκησης. Έτσι, το ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321 αποσκοπεί  στην παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, καθώς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Στο Υπομέτρο L321 εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις:

  • L321-2: Δημιουργία δημοτικών βιβλιοθηκών και χώρων άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων
  • L321-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και στήριξη πολιτιστικών φορέων

 

  • Πρόσκληση
  • Αφίσσα
  • Φυλλάδιο