Ανενεργό

LEADER Αλιείας

Στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4, του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 εγκρίθηκε το Τοπικό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» (LEADERΑλιείας) της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, με τίτλο «Οικοτουριστικές και πολιτιστικές διαδρομές σε αλιευτικές περιοχές της Αιτωλίας». ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Επωνυμία φορέα ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ Διακριτικός τίτλος... »
Περισσότερα
Ανενεργό

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤοπΣΑ: ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Τίτλος Πράξης: «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία» Φορέας Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΙΤΩΛΙΑ» · Συντονιστής: ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ · ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ · ΑΛΚΥΟΝΗ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ · ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ... »
Περισσότερα
Ανενεργό

CULTEMA

Οι πολιτισμικές αξίες αντανακλούν την περιφερειακή αλλά και την τοπική ταυτότητα και αποτελούν βασικό παράγοντα αειφόρου ανάπτυξης. Το πρόγραμμα CULTEMAστοχεύει στην δημιουργία μιας κοινής στρατηγικής μάρκετινγκ με σκοπό την αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την πολιτιστική κληρονομιά, μέσα από νέες θεσμικές δυνατότητες και εφαρμόζοντας καινοτόμα σχέδια διακυβέρνησης,... »
Περισσότερα
Ανενεργό

Βοήθεια στο Σπίτι

H ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ υλοποίησε το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” στους Δήμους Αντιρρίου, Αποδοτίας, Ευπαλίου, Πλατάνου, Πυλήνης και Χάλκειας, με χρηματοδότηση αρχικά από εθνικούς πόρους και στη συνέχεια από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Δήμος Ευπαλίου) και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό... »
Περισσότερα
Ανενεργό

Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER

Στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε το Τοπικό Πρόγραμμα “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., με τίτλο “Διαδρομές στη φύση και τον πολιτισμό της Αιτωλίας”. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... »
Περισσότερα