Ανενεργό

Pro Agri-tour

To Pro Agri-Tour στόχευε στη Δημιουργία Σήματος Ποιότητας υπό τη μορφή ομπρέλας, το οποίο θα διανέμεται σε αγροτουριστικές μονάδες και σε παραγωγούς που θα ικανοποιούν τα κριτήρια. Κάτω από την ομπρέλα δημιουργήθηκαν συνεργίες ανάμεσα στους παραγωγικούς τομείς ενδιαφέροντος, όπως παραγωγοί βιολογικών, παραδοσιακών, τυπικών και τοπικών προϊόντων και στις αγροτουριστικές... »
Περισσότερα
ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ
Ανενεργό

ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. συμμετείχε μαζί με άλλους Φορείς, στο Σχέδιο Δράσης με τίτλο «ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ», στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών», του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση». Το Σχέδιο Δράσης υλοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα στις περιοχές Ναυπάκτου, Αγρινίου, Μεσολογγίου, Πατρών, Καλαβρύτων,... »
Περισσότερα
ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α
Ανενεργό

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. δραστηριοποιείται με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασής της, η οποία καθορίζεται από τα όρια των Δήμων – μετόχων της, οι οποίοι είναι: Δήμος Αιτωλικού Δήμος Αντιρρίου Δήμος Αποδοτίας Δήμος Βαρδουσίων Δήμος Δομνίστας Δήμος Ευπαλίου Δήμος Θέρμου Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου Δήμος Ναυπάκτου Δήμος Οινιαδών Δήμος Πλατάνου Δήμος Πυλήνης... »
Περισσότερα
Δομή Στήριξης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ανενεργό

Δομή Στήριξης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η Δομή Στήριξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργήθηκε το 2003 από τις ακόλουθες αναπτυξιακές εταιρείες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Δυτικής Αχαΐας Αναπτυξιακή Αχαΐα Ηλειακή Αναπτυξιακή Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Τριχωνίδα Αναπτυξιακή Αναπτυξιακή Ολυμπίας Σκοπός της Δομής είναι η παροχή υπηρεσιών... »
Περισσότερα
Ανενεργό

Warema

WAREMA – Water Resource Management in Protected Areas Διαχείριση Υδάτινων Πόρων σε Προστατευόμενες Περιοχές Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ  συμμετέχει στην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIB/CADSES στο πρόγραμμα WAREMA το οποίο υλοποιείται στην Ιταλία, Ουγγαρία, Ελλάδα και Τσεχία με συντονιστή την Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia. Στόχος του έργου WAREMA είναι... »
Περισσότερα
Ανενεργό

Βοήθεια στο Σπίτι (Γ ΚΠΣ)

Τι είναι το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Είναι πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα μα αναπηρίες και στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των γυναικών που είναι επιφορτισμένες με την φροντίδα και εξυπηρέτηση ηλικιωμένων. Σκοπός του προγράμματος είναι: Η παραμονή των ηλικιωμένων... »
Περισσότερα
Ανενεργό

LEADER+

Η κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+ είναι μια από τις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. κατά την 3η προγραμματική περίοδο (2000-2006). Στα πλαίσια των κατευθυντήριων γραμμών που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Ε.Ε./C139/18.5.2000 εκπονήθηκε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που εγκρίθηκε με την αριθ. E(2001)3562/19.11.2001 απόφασή της. Το πρόγραμμα αυτό εξυπηρετεί τους γενικούς στόχους τους... »
Περισσότερα
Ανενεργό

Equal

Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «EQUAL» υλοποιήθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας το πρόγραμμα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα για την καταπολέμηση του Αποκλεισμού». Το πρόγραμμα αυτό παρείχε ευκαιρία ένταξης στην αγορά εργασίας σε άτομα που ανήκαν σε ευπαθή κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες, τσιγγάνους, άνεργες γυναίκες, άνεργους νέους που στερούνταν επαγγελματικής... »
Περισσότερα