ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Ωφελούμενοι: τα πρόσωπα που αιτούνται την παροχή υπηρεσιών τύπου «Βοήθεια στο Σπίτι» για συγγενικά τους πρόσωπα
2. Εξυπηρετούμενοι: τα πρόσωπα (π.χ. ηλικιωμένοι, ΑμΕΑ) στα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες τύπου «Βοήθεια στο Σπίτι»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α και πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί έως την 20η Μαΐου 2011 και ώρα 14:30.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ και ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση που είναι αλλοδαπός απαιτείται άδεια παραμονής σε ισχύ.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2010.
4. Αν πρόκειται για ΑΜΕΑ υποβολή βεβαίωσης Υγειονομικής Επιτροπής.

ΑΝΕΡΓΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

1. Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ και Βεβαίωση διενέργειας εξατομικευμένης προσέγγισης από τον ΟΑΕΔ.
2. Σε περίπτωση που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας, αντίγραφο εγκριτικής απόφασης του ΟΑΕΔ.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Σε πρόγραμμα stage

Σε πρόγραμμα Ν.Θ.Ε.

Σε πρόγραμμα Ν.Ε.Ε.

Σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

Σε πρόγραμμα επιχορήγησης 200,000 θέσεων πλήρους απασχόλησης.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Εάν οι ωφελούμενοι είναι άτομα ασφαλισμένα στον Ο.Γ.Α. που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται κάρτα ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 5.000€ για το οικονομικό έτος 2010, προσκομίζουν βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται η συνεννόηση με τον Ο.Α.Ε.Δ. και η εγγραφή τους σε σχετική λίστα.

Για την ακριβή ενημέρωση και την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των αιτημάτων των δημοτών του Δήμου Ναυπακτίας, η ΔΚΕΑΝ θα εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους στα γραφεία της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού) και στο τηλέφωνο 2634038111. Οι ενδιαφερόμενοι θα εξυπηρετούνται από το στέλεχος της ΔΚΕΑΝ και υπεύθυνη της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι», κα Κελεσίδη Μάγδα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 09:00 – 15:00.

Σχετικά Αρχεία
Αίτηση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΑΙΤΗΣΗ_ΤΩΝ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ