28 Δεκέμβριος 17 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και γραφικής ύλης

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και γραφικής ύλης. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν κλειστή προσφορά έως την Τετάρτη 31/1/2018. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  ... »
28 Δεκέμβριος 17 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργείου καθαριότητας

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργείου καθαριότητας για το χρονικό διάστημα από 1/3/2018 εώς 31/12/2023. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο έως την Τετάρτη 31/1/2018. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ... »
19 Δεκέμβριος 17 | Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων του ΑΞΟΝΑ 3 & ΑΞΟΝΑ 4

Στα ακόλουθα αρχεία μπορείτε να δείτε τις αποφάσεις για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων του ΑΞΟΝΑ 3 και του ΑΞΟΝΑ 4 του ΠΑΑ, που πέρασαν ως έργα γέφυρα στη νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020): ΑΞΟΝΑΣ 3 (Μέτρο 311) ΑΞΟΝΑΣ 3 (Μέτρο 312) ΑΞΟΝΑΣ 3 (Μέτρο 313) ΑΞΟΝΑΣ 4 (LEADER)... »
19 Δεκέμβριος 17 | Νέα & Ανακοινώσεις

Υπουργική Απόφαση ΜΕΤΡΟΥ 19.2 για την υλοποίηση δημοσίων επενδύσεων (ΠΑΑ)

Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να δείτε την Υ.Α. που αφορά τις διαδικασίες και τους όρους υλοποίησης των δημοσίων επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER, για τις σχετικές δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ. Υ.Α. ΜΕΤΡΟΥ 19.2. – Δημόσιες επενδύσεις ΠΑΑ... »
8 Δεκέμβριος 17 | Νέα & Ανακοινώσεις

Υπουργική Απόφαση Μέτρου 19.2. για την υλοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων του LEADER (ΠΑΑ)

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση για το Μέτρο 19.2, που αφορά την υλοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος LEADER, που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Η πρώτη προκήρυξη για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων αναμένεται να δημοσιευθεί τον Ιανουάριο, ενώ έως τότε θα έχει δημοσιευθεί η πρώτη προκήρυξη... »
15 Νοέμβριος 17 | Νέα & Ανακοινώσεις

Δράσεις τμήματος ΠΑΑ τοπικού προγράμματος LEADER με κριτήρια επιλογής

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ανακοινώνει το σύνολο των δράσεων του τοπικού προγράμματος LEADER, που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, συνοδευόμενων από τα κριτήρια επιλογής, για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων δικαιούχων. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία: Μεταποίηση από γεωργικό σε γεωργικό προϊόν... »
29 Σεπτέμβριος 17 | Νέα & Ανακοινώσεις

ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΑ (LEADER & ΑΞΟΝΑΣ 3)

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωση τις αποφάσεις για την τελική παράταση ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που η χρηματοδότησή τους ξεκίνησε στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 και συνεχίζεται στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα αρχεία: Άξονας 4, LEADER 2007-2013 Μέτρο 311, Άξονα 3 Μέτρο 312, Άξονα 3 Μέτρο 313,... »
20 Σεπτέμβριος 17 | Προκυρήξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER. Οι ενδιαφερόμενες τράπεζες δύναται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές έως την Παρασκευή 29/9/2017 και ώρα 11:00π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... »