28 Δεκέμβριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Ίδρυση τουριστικής επιχείρησης ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:... »
28 Δεκέμβριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ξεπέρασαν το 100% οι πληρωμές στο LEADER Αλιείας

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενέκρινε τρεις νέες παρτίδες πληρωμής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 124.452,82€, μέσω των οποίων ολοκληρώθηκαν τρία επιπλέον επενδυτικά σχέδια (LA311-0469024, LA311-0469143 και ΚΩΔ. ΟΠΣ – 5073432 ), τα οποία έχουν ενταχθεί στο σκέλος του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ. Με τις προαναφερόμενες παρτίδες,... »
27 Δεκέμβριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Ίδρυση τουριστικών κατοικιών Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΕΕ_NAFPAKTIA RETAIL... »
23 Δεκέμβριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Ίδρυση μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων – διαμερισμάτων Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ... »
23 Δεκέμβριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ολοκληρώθηκε το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που αφορούσαν εκσυγχρονισμούς φυσικών ιχθυοτροφείων στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου (LEADER Αλιείας)

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενέκρινε δυο νέες παρτίδες πληρωμής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 39.906,73€, μέσω των οποίων ολοκληρώθηκαν δυο επιπλέον επενδυτικά σχέδια (LA311-0470265 και LA311-0470437), τα οποία έχουν ενταχθεί στο σκέλος του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ. Με τις προαναφερόμενες πληρωμές ολοκληρώθηκε το σύνολο των επενδυτικών... »
22 Δεκέμβριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Εκσυγχρονισμός ιχθυοτροφείου (εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια) στον Προκοπάνιστο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας Για περισσότερες... »
22 Δεκέμβριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Εκσυγχρονισμός ιχθυοτροφείου (εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια) Κόμμα και Σχοινιάς Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο... »
22 Δεκέμβριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ολοκλήρωση δυο επενδυτικών σχεδίων του αλιευτικού τομέα στο LEADER Αλιείας

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενέκρινε δυο νέες παρτίδες πληρωμής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 36.243,07€, μέσω των οποίων ολοκληρώθηκαν δυο επιπλέον επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν ενταχθεί στο σκέλος του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια: LA311-0470431 (εκσυγχρονισμός φυσικού... »
21 Δεκέμβριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση αποφάσεων ένταξης δημοσίων επενδύσεων

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει ότι τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις ένταξης των δημοσίων επενδύσεων: Αποξήλωση ασφαλτικού και κατασκευή νέου σταμπωτού δαπέδου σε τμήμα παραλιακού μετώπου Αστακού Διαμόρφωση και βελτίωση υπαίθριου θεάτρου και περιβάλλοντος χώρου πρασίνου Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα αρχεία: ΑΣΤΑΚΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ... »
21 Δεκέμβριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Εκσυγχρονισμός ιχθυοτροφείου (εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια) Θολής Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:... »