23 Δεκέμβριος 19 | Προκυρήξεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ δημοσιοποιεί διαγωνισμό για την επιλογή συνεργείου καθαριότητας, με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 17/1/2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ... »
25 Νοέμβριος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις

Αποφάσεις ένταξης δημοσίων επενδύσεων τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενημερώνει ότι εκδόθηκαν οι αποφάσεις ένταξης, προϋπολογισμού 6,4 εκ €, για τα 24 έργα δημοσίου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος LEADER: ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Μαμουλάδας Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Πούντου Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού και αντλιοστασίου ύδρευσης στην περιοχή Λυγιά Ναυπάκτου ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2 Κατασκευή... »
14 Νοέμβριος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις

Τελικός πίνακας κατάταξης δημοσίων επενδύσεων τοπικού προγράμμτος CLLD/LEADER

Στον ακόλουθο link μπορείτε να δείτε τον τελικό πίνακα κατάταξης για τις επενδύσεις δημοσίου χαρακτήρα, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΔΠ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΠ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ... »
13 Νοέμβριος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 24 ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER 6,4εκ€

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ενέκρινε το αίτημα υπερδέσμευσης 4,7εκ € της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ για την ένταξη του συνόλου των έργων δημοσίου χαρακτήρα, που είχαν αξιολογηθεί θετικά στο πλαίσιο της προκήρυξη δημοσίων επενδύσεων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (για το μέρος του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται... »
13 Νοέμβριος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις

ΥΠΟΒΟΛΗ 82 ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 21,4εκ€

Στο πλαίσιο της προκήρυξης για την υποβολή ιδιωτικών επενδύσεων στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (για το μέρος του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ) κατατέθηκαν 82 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 21.389.426,16€, με την αιτούμενη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 12.470.117,06€. Η υφιστάμενη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη καλύφθηκε κατά 475%. Τα στοιχεία... »
21 Οκτώβριος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις, Προκυρήξεις

3η τροποποίηση προκήρυξης ιδιωτικών επενδύσεων LEADER ΠΑΑ (νέα καταληκτική ημερομηνία 1/11/2019)

Η ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ τροποποίησε την 1η Πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος, που υλοποιεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα του ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων... »
20 Σεπτέμβριος 19 | Προκυρήξεις

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων ιδιωτικού χαρακτήρα

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, παρατείνεται έως την 21η Οκτωβρίου 2019. ανακοίνωση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας... »
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
9 Σεπτέμβριος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Στις 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Τροποποίηση καταστατικού Διάφορα – ανακοινώσεις   Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση στο ακόλουθο αρχείο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ... »