4 Δεκέμβριος 18 | Νέα & Ανακοινώσεις

30 προτάσεις για δημόσιες επενδύσεις, ύψους 7,5εκ ευρώ, στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Την Δευτέρα 3/12/2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων για επενδύσεις δημοσίου χαρακτήρα, στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής βάσης προκύπτει ότι υποβλήθηκαν 30 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 7,5εκ ευρώ περίπου. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα ξεκινήσει μετά... »
23 Οκτώβριος 18 | Νέα & Ανακοινώσεις

1η τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΜΕΤΡΟΥ 19.2 (LEADER ΠΑΑ) για ιδιωτικές επενδύσεις

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την 1η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ), του ΜΕΤΡΟΥ 19.2 (LEADER ΠΑΑ) για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Τροποποίηση ΥΑ 19.2 – ιδιωτικά... »
23 Οκτώβριος 18 | Νέα & Ανακοινώσεις

ΣΧΕΔΙΟ (όχι τελικό) πρόσκλησης για ιδιωτικές επενδύσεις

Η ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ έχει αποστείλει προς έγκριση στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το ΣΧΕΔΙΟ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ιδιωτικές επενδύσεις του LEADER ΠΑΑ. Αυτό συνεπάγεται, λαμβάνοντας υπόψη και τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την επίσημη δημοσίευση της πρόσκλησης, ότι εντός του ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ θα πραγματοποιηθεί η επίσημη... »
28 Σεπτέμβριος 18 | Προκυρήξεις

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (2η) Δημοσίων Επενδύσεων LEADER ΠΑΑ

Νέα καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις Δημόσιες Επενδύσεις του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD (ΠΑΑ) ορίστηκε η 3η Δεκεμβρίου 2018. Παρακάτω δείτε τα αρχεία που τροποποιούνται: Τροποποιημένα αρχεία  ... »
25 Σεπτέμβριος 18 | Προκυρήξεις

2η παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δημόσιες επενδύσεις του LEADER

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνεδριάζει την Πέμπτη 27/9/2018, με κύριο θέμα την παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δημόσεις επενδύσεις. Νέα καταληκτική ημερομηνία αναμένεται να οριστεί η 30/11/2018. Σε κάθε περίπτωση, η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται να αναρτηθεί την Παρασκευή 28/9/2018... »
1 Αύγουστος 18 | Προκυρήξεις

Παράταση 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Επενδύσεων LEADER

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων δημοσίου χαρακτήρα, έως την 1η Οκτωβρίου 2018. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ... »
4 Ιούλιος 18 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αιτωλικής Αναπτυξιακής θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2018 και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017... »
23 Απρίλιος 18 | Προκυρήξεις

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επενδύσεις δημοσίου χαρακτήρα CLLD/LEADER (ΠΑΑ)

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία αφορά επενδύσεις δημοσίου χαρακτήρα, που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Η περίοδος υποβολής των προτάσεων είναι από 2/5/2018-31/8/2018. Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ ΕΩΣ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 (κατά... »