Σε αναμονή αφενός της έκφρασης "Σύμφωνης Γνώμης" από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αφετέρου των παρατηρήσεων και αποφάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας, η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. προδημοσιεύει την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ιδιωτικά έργα του Τοπικού Προγράμματος "Οικοτουριστικές και πολιτιστικές διαδρομές σε αλιευτικές περιοχές της Αιτωλίας", περιοχή παρέμβασης του οποίου αποτελούν:

 • η Δημοτική Κοινότητα Ι.Π. Μεσολογγίου
 • η Τοπική Κοινότητα Αιτωλικού
 • η Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου

Το περιεχόμενο της παρούσας ανάρτησης είναι ενδεικτικό και τελεί υπό την αίρεση τροποποιήσεων.

Η δημοσίευση της τελικής 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα και κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγραμματος Αλιείας της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α., η οποία αποτελείται από τους κάτωθι φορείς:
 1. ΤΕΔΚ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 2. ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 3. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 5. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
 6. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΛΙΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ "ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ"
 8. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ "Ο ΝΤΟΛΜΑΣ"
 9. ΤΕΕ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 10. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 11. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ