Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις για το πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» (LEADER Αλιείας), ως ακολούθως:

  • ·         Κυριακή 20 Μαΐου 2012, ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Αιτωλικού (πρώην Δημαρχείο)
  • ·         Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 19:00, στο Εργατικό Κέντρο Ι.Π. Μεσολογγίου
  • ·         Τετάρτη 23 Μαΐου, ώρα 19:00, στα γραφεία της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, Πλατανίτης Αντιρρίου). ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Μαΐου).

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» (LEADERΑλιείας), να παραβρεθούν στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή τους, ώστε να λάβουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις διαδικασίες υποβολής και ένταξης επενδυτικών σχεδίων.

Το Τοπικό Πρόγραμμα εφαρμόζεται στα γεωγραφικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Ι.Π. Μεσολογγίου, της Τοπικής Κοινότητας Αιτωλικού και της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου.