Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Πλαίσιο εφαρμογής και υλοποίησης των Μέτρων 1.3, 2.1 και 2.3 του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013», που διοργανώνει σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, στην Πρέβεζα στις 19/05/2012, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη πρόσκληση.