Η Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας (ΕΔΤΠ) Αλιείας ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για την Πράξη “Βελτίωση εγκαταστάσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μουσείου χαρακτικής Βάσω Κατράκη”, με την υπ' αριθμ. 6/6-6-2012 συνεδρίασή της.
Φορέας υλοποίησης της Πράξης είναι ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου.

Σχετικά αρχεία
ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΚΑΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ