Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής προτάσεων, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της προαναφερόμενης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατατέθηκαν δεκαοκτώ (18) προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 3.516.581,95€ (δημόσια δαπάνη: 2.109.949,71€).

Συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο για να δείτε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν.

Σχετικά αρχεία
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ_LEADER_ΑΛΙΕΙΑΣ