Το έργο "Βελτίωση εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Χαρακτικής Βάσω Κατράκη" εντάχθηκε οριστικά στο Τοπικό Πρόγραμμα "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, με την υπ' αριθμ. 7/4-7-2012 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας, ενώ στις 20/8/2012 υπογράφηκε η σχετική Απόφαση Ένταξης του έργου στο Τοπικό Πρόγραμμα και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 126.600,00€. Το ποσό δημόσιας δαπάνης που χορηγείται μέσω του Τοπικού Προγράμματος ανέρχεται σε 105.000,00€.

Σχετικά αρχεία
ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΝΤΑΞΗΣ_ΚΑΤΡΑΚΕΙΟ