Συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο προκειμένου να ενημερωθείτε για την προωθούμενη μεταρρύθμιση της Αλιευτικής Πολιτικής.

Σχετικά αρχεία
EL_PRESSPACK_EL-121025
EL_PRESSPACK_EN-121025