Συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία προκειμένου να ενημερωθείτε για τις αποφάσεις ένταξης 6 δημοσίων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα “Αειφρόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ) της Αιτωλικής Αναπτυξιακής.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ_ΒΕΖΘΒ-ΘΑΕ-signed

20130612_ΕΝΤΑΞΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

20130612_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΚΤΙΡΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ_ΒΕΖΘΒ-ΩΨΩ-signed

20130612_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

20130611_ΕΝΤΑΞΗ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ

20130611_ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΕΞΟΔΙΤΩΝ