Οι φορείς – μέλη της ΕΔΤΠ Αλιείας, της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, πραγματοποίησαν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις ως προς τους εκπροσώπους τους στην Επιτροπή. Ειδικότερα,

  • η ΤΕΔΚ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, κάλυψε τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου ορίζοντας τον κ. Κασσαβέτη Γεώργιο
  • ο Δήμος Ναυπακτίας (σ.σ. καθολικός διάδοχος του Δήμου Ναυπάκτου), όρισε νέο τακτικό εκπρόσωπο τον κ. Καρκατσούλη Δημήτρη και νέο αναπληρωματικό εκπρόσωπο την κα Αγγελοπούλου – Μανδέλου Θεοδώρα
  • ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, όρισε νέο τακτικό εκπρόσωπο την κα Κρασακοπούλου Ευαγγελία και νέο αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον κ. Πλέσσα Σπύρο
  • το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, όρισε νέο τακτικό εκπρόσωπο τον κ. Ρόκο Κωνσταντίνο και νέο αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον κ. Λαχανά Γεράσιμο
  • ο Σύλλογος Νεολαίας Μεσολογγίου, κάλυψε τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου ορίζοντας τον κ. Κιτσινέλη Σπύρο
  • ο Σύλλογος Ελεύθερων Αλιέων Αιτωλικού "ο Ντολμάς", κάλυψε τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου ορίζοντας τον κ. Καριοφίλη Ιωάννη

Κατόπιν αυτών, οι εκπρόσωποι των φορέων – μελών της ΕΔΤΠ Αλιείας έχουν ως ακολούθως:

 

ΦΟΡΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΕΔΚ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΡΚΑΚΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΔΕΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΡΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΧΑΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ "ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ" ΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΣ  
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ "ΕΡΜΗΣ" ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΣΙΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΨΑΛΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΤΣΟΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ "Ο ΝΤΟΛΜΑΣ" ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΙΟΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Πρόεδρος της ΕΔΤΠ Αλιείας είναι ο κ. Αναγνωστόπουλος Γιάννης.