Συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο για να δείτε τις αποφάσεις ένταξης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων του Τοπικού Προγράμματος "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" (LEADER Αλιείας).

Σχετικά αρχεία
ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΝΤΑΞΗΣ_ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ_ΕΡΓΩΝ