Συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία για να δείτε αποφάσεις ανάκλησης και τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων του Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας).

Σχετικά αρχεία
ΑΠΟΦΑΣΗ_ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ_ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ_ΕΡΓΩΝ

ΒΕΖΑΒ-33Ρ-signed_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ