Για να ενημερωθείτε για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.alieia.gr/4pp/docs_el.htm